BeNative

Co je HN BeNative

Automatizace a digitalizace 12.5.2022

Automatizace

Montovna s roboty je stále jen montovna

Řada kolegů nejen z českých výrobních firem se mě ptá na automatizaci v kontextu dnešní turbulentní doby. Zajímá je, jaké řešíme aktuální výzvy....
12. 5. 2022 ▪ 2 min. čtení
Automatizace

Editorial

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, podle dat Mezinárodní federace robotiky (IFR) rostl mezi lety 2015 a 2020 počet průmyslových robotů celosvětově...
12. 5. 2022 ▪ 2 min. čtení
Tištěná verze