Je ráno jako každé jiné. Na zastávku přijíždí tramvaj. Cestující nastupují, někteří vytahují své platební karty a přikládají je k validátorům jízdenek. Po pípnutí pak v klidu usedají. Po několika zastávkách opět přikládají svou kartu a následně vystupují. I turistovi nezasvěcenému do specifik městské hromadné dopravy v Ostravě je zřejmé, že jde o způsob úhrady jízdného. Patrně se však zamyslí, proč lidé kartu přikládají i před tím, než ze soupravy vystoupí.  

Výhodou zmíněného odbavovacího systému založeného na principu check-in/check-out, na jehož chodu se podílí i ČSOB, která zaštituje platební mechanismus, je automatický výpočet nejlepší ceny. Cestující se tak nemusí zabývat tím, jakou jízdenku si zakoupí, ani tisknout jízdní doklad. V případě kontroly opět poslouží platební karta. Cestující navíc neplatí plnou cenu jízdného, ale jen jeho poměrnou část, vypočítanou podle skutečně „odjetých“ stanic. V případě více jízd během dne pak systém vyhodnocuje optimální tarif a cestující má jistotu, že nezaplatí víc, než je nutné, aniž by musel znát možnosti slev nebo dopředu přemýšlet o tom, kolik během dne najezdí. Od letošního června je možné stejně platit za jízdné také v Ústí nad Labem.

jarvis_5b2012d2498e9bae2f39aa70.jpeg

Vyšší pohodlí pro cestující

„Naší inspirací byl Londýn, kde se optimální jízdné vypočítá až následující den po vyhodnocení všech jízd tak, aby cestující jednotlivými platbami nepřesáhl cenu jednodenní jízdenky. Již nyní používání elektronických jízdenek převažuje nad papírovými a tento trend se rychle blíží ke stavu, kdy by měly být papírové jízdenky v ostravské MHD zcela zrušeny,“ říká Aleš Stejskal, jednatel společnosti Koordinátor ODIS, která spravuje Integrovaný dopravní systém Moravskoslezského kraje.

Jak systém funguje

Za na první pohled jednoduchým systémem bezkontaktních plateb a odbavovacích systémů v MHD se skrývá robustní infrastruktura univerzálně použitelná nejen ve veřejné dopravě, ale i pro parkování i další služby. „Když uživatel přiloží svou platební kartu ke čtečce, vygeneruje se ke kartě bezvýznamový identifikátor, jenž získá dopravní podnik či třeba operátor záchytných městských parkovišť. Ve svém systému pak tyto instituce mohou sledovat, jak se konkrétní identifikátor chová, a následně mu stanovit cenu za své služby přímo na míru. Tuto cenu pak pošle zpět do banky, která jako jediná zná kartu, která se za identifikátorem skrývá a zajistí následné zúčtování plateb,“ vysvětluje princip plateb Jan Kubíček z ČSOB a dodává, že systém je na nejvyšší úrovni zabezpečení jak z pohledu platebních transakcí, tak z pohledu ochrany osobních údajů.

Možnosti placení jízdného a dalších služeb platební kartou však nejsou omezeny jen na zmíněná dvě města. Systém je natolik flexibilní, že ho lze snadno přizpůsobit rozdílným tarifům a potřebám provozovatelů. Jako první přistoupilo k jeho využití před pěti lety město Liberec. Lidé si tam od roku 2014 pilotně a od roku 2016 již ve všech tramvajích mohou zakoupit jízdenku přímo ve vozech. Stačí přiložit jakoukoliv platební kartu k instalovaným terminálům. „Odpadá tak nutnost shánění papírových jízdenek, což je problematické zejména v nočních hodinách na místech, kde nejsou automaty. Navíc ne vždy má u sebe člověk drobné mince, aby mohl jízdenku zakoupit,“ vysvětluje výhody Jan Kubíček, ředitel Strategických partnerství ČSOB.

V Plzni zase od roku 2015 bezhotovostní systém v MHD využíval tisk papírového lístku a jako první v České republice také tzv. agregované jízdné, tedy s jednou platbou za vícedenní ježdění. „Koncept chytrých měst není hudbou budoucnosti. Dnes vidíme reálné výsledky ve městech, jako například Ostrava, Plzeň, Liberec nebo Karlovy Vary. O bezkontaktní placení v prostředcích hromadné dopravy je obrovský zájem. Měsíčně tak lidé nakoupí již milion lístků,“ uvádí Michaela Lhotková, která je v ČSOB zodpovědná za inovace.

Od jara letošního roku jsou oranžové terminály umožňující bezhotovostní nákup jízdného instalovány i ve všech tramvajích v Praze. Dopravní podnik hlavního města navíc už na konci loňského roku zavedl bezhotovostní platbu jízdného na všech příměstských autobusových linkách, které provozuje.

Platba za parkování i za kulturu na jedno kliknutí

Mezi další možnosti bezhotovostní mobility v rámci systému od ČSOB patří placení parkovného na záchytných P+R parkovištích i mnoha jiných místech pomocí mobilních aplikací.

Chytrá bezkontaktní města

Zavádění chytrých řešení v Česku umožňuje i velká obliba a rychlý nástup bezkontaktních platebních karet, který odstartovaly před sedmi lety letní olympijské hry v Londýně. Masové rozšíření technologie navíc umožňuje zavádět chytrá řešení bez vysokých nákladů na provoz. Řeší se tím nejen komfort obyvatel, ale i některé problémy, kterým města čelí. Ty nejpalčivější jsou v posledních letech stejné – jsou dané tím, jak neustále roste důležitost měst a jejich služeb. V největších městech, typicky v Praze, Brně, Plzni nebo Ostravě, žije a pracuje stále více lidí a také roste počet jejich návštěvníků dojíždějících nejen za prací, vzděláním nebo kulturou, ale i zdravotnickými službami nebo sportem. Kritickým prvkem jejich rozvoje je funkční veřejná doprava a dopravní obslužnost. S tím je spojený nedostatek parkovacích ploch, dopravní zácpy, hluk, zvýšená prašnost a exhalace.

Michael Kašpar, starosta města Kolín, k zavádění chytrých řešení dodává: „Bezkontaktní placení v dopravě či na úřadě, to je přesně segment, kde je spolupráce samospráv a bankovních institucí logickou volbou. Jedná se o široce využitelnou, ekonomicky nenákladnou a otevřenou platformu, která je dlouhodobě udržitelná.“

Postup je i zde velmi jednoduchý. Řidič zaparkuje, zvolí délku stání a prostřednictvím předem zaregistrované platební karty si snadno zakoupí parkovací lístek, který se poté zobrazí jak v historii plateb, tak na domovské obrazovce mobilního telefonu včetně funkce upozornění na končící dobu platnosti a možnost prodloužení parkování bez nutnosti návratu k vozidlu.

„Připravujeme propojení bezkontaktních plateb v MHD a parkovacích systémů do jednoho virtuálního lístku. Díky dynamickému tarifu tak zajistíme lidem komfortní cestování po městech a městům dáme možnost motivovat cestující k většímu využívání MHD a snižování intenzity individuální dopravy.“ představuje plány Jan Kubíček.

Platební karta ovšem může fungovat třeba i jako vstupenka na kulturní akci. Tu lze zakoupit přes e-shop a následně přiřadit ke konkrétní platební kartě, čímž odpadá nutnost vyzvedávat ji či tisknout. Chytrým řešením fandí i v Kolíně, kde zavedli Kolínskou chytrou klíčenku, multifunkční nástroj, který je přístupovou i předplacenou kartou zároveň. Zdejší žáci tak mají k dispozici malý přívěsek, který nahrazuje a spojuje funkce řady jiných přístupových čipů a karet. Se souhlasem rodičů tak může Klíčenka zařídit vstup do školy, skříňky, lze si na ni půjčovat knihy v městské knihovně, evidovat obědy ve školní jídelně a stát se časovou jízdenkou na městskou hromadnou dopravu. Pokud budou mít rodiče zájem, může fungovat i jako předplacená platební karta, se kterou mohou děti platit v obchodech.

 

Text nevyjadřuje názor redakce