Obce v sousedství velkých měst se rozrůstají o sídelní čtvrti a často si je nechají přerůst přes hlavu. Nových obyvatel je během pár let víc než starousedlíků, donedávna klidné ulice kapacitně nestačí, počet dětí hrozí přerůst kapacitu školek. Pak jsou tu i méně viditelné důsledky, jako například naplnění kapacity vodovodní sítě. 
Ze stížností starostů na developery satelitů nebo bytových komplexů se někdy zdá, jako by s tím obce nemohly nic dělat a byly postaveny až před hotový problém, ale to není pravda: obec se může s developerem nebo s jednotlivými stavebníky závazně dohodnout na tom, jaké parametry mají novostavby splňovat a za jakých podmínek k nim obec dá kladné stanovisko. 


Místa pro setkávání i zeleň

Developer může na základě smlouvy s obcí počítat v rámci projektu například s prostory na setkávání, centrem sociálních služeb nebo se školkou, jejichž provoz obec za daných podmínek převezme. Dále může zlepšit prostupnost území podle požadavků vedení obce – nenechat nové ulice končit v polích, ale napojit je na existující pěší stezky tak, aby si tudy našli cestu i starousedlíci. A v neposlední řadě může developer do projektu zahrnout i adaptační opatření, například zeleň ochlazující v horkém létě ulice nebo druhotné využití tzv. šedé vody.


Příspěvek za nováčka

Poměrně běžné a zcela legální navíc je, pokud se investor zaváže zaplatit do obecní pokladny příspěvek na každý zastavěný metr nebo každého nového obyvatele obce, který se díky výstavbě přistěhuje, a tím obci pomoci nést náklady, které jí tím vzniknou. V praxi jde o desítky tisíc korun na jednoho nového obyvatele. Obec je ale nedostane zadarmo. Zpravidla se dohodne, že se zavazuje podpořit investiční záměr v rámci jeho povolování (například z titulu vlastníka technické infrastruktury) a že případně vyjde vstříc při změně územního plánu. 
Spolupráce má samozřejmě své zákonné limity, obec například nemůže přislíbit souhlas zastupitelstva, nicméně v součtu existuje slušná šance, že vznikne win-win výsledek. Je tedy trochu s podivem, že takto nepostupuje víc obcí. Smlouva obec-investor je něco, co by měl posílit i nový stavební zákon a zejména specifikovat, čeho všeho se může týkat. Žádný takový návod totiž dnes neexistuje, a možná proto se spolu města a developeři zatím moc nebaví. 


Pavel Franc, Frank Bold Advokáti