Ze zhruba pěti tisíců prodaných bytů v minulém roce inkasoval stát na daních jen v Praze kolem pěti miliard korun. Kdyby se stavěl potřebný dvojnásobný počet bytů, mohl by mít i dvojnásobné daňové příjmy. A stejně je tomu i u dalších oblastí nové výstavby, které jsou také paralyzovány nefunkční legislativou a často nefungujícími úřady.


Legislativní past

Nová výstavba je zkrátka v ekonomickém zájmu státu. Přitom se stát zatím k investorům i městům a obcím chová hodně macešsky a investory čeká neskutečně komplikované a dlouhé martyrium povolování stavby. Celá země se totiž postupně dostala do vlastní legislativní pasti, kdy se nedaří povolovat ani veřejné, obecně prospěšné stavby.
Podporou nové výstavby pak stát pomůže nejen rozvoji země, řešení problémů dopravy a bytové krize, ale také získá do rozpočtu mnoho desítek miliard korun navíc. A to by mohlo pomoci v současné bytové krizi. Ke zvýšení dostupnosti bytů pro střední třídu by velmi přispělo i snížení DPH na nové byty z 15 na 10 procent. U průměrného pražského bytu by tak kupující ušetřil téměř 300 tisíc korun.


Nespravedlivé přerozdělování

Navíc současné přerozdělování vybraných daní není spravedlivé. Města a obce, kde se staví, by měly od státu získávat výrazně více peněz na svůj rozvoj. Nesou totiž největší zátěž spojenou s novou výstavbou a na zajištění potřebné nové infrastruktury a občanské vybavenosti nemají často nutné finanční prostředky. Není se proto čemu divit, že se nové výstavbě brání. Vnímají ji totiž jako zátěž pro své občany a nepřiměřené nároky na svůj rozpočet.
Spravedlivější rozdělení daní by ale tento pohled mohlo výrazně změnit. Tam, kde by se nově stavělo, by zkrátka bylo dostatek peněz na další rozvoj. Nově získané peníze od státu by pak města a obce měly investovat do staveb dopravní a technické infrastruktury, staveb občanské vybavenosti (zejména škol a školek), do veřejných prostranství a zeleně.
Pokud totiž mají být nové byty cenově dostupnější, nemohou tyto náklady nést soukromí investoři, potažmo kupující nových bytů. Zajištění staveb občanské vybavenosti a hlavní infrastruktury je úkolem veřejné správy, proto také stát vybírá od občanů a firem tak vysoké daně.


Dušan Kunovský
předseda představenstva Central Group, a. s.