Veřejná správa má své úkoly, které za ni nemůže vyřešit soukromý sektor. Jsou také důvodem, proč zde občané a firmy platí tak vysoké daně. Úkolem veřejné správy je realizovat především jasně definovaný okruh projektů – stavby dopravní a technické infrastruktury, důležité stavby pro zdravotnictví, sociální péči, vzdělávání a kulturu a stavby potřebné pro bezpečnost a fungování státu. Vše ostatní by měli podle stanovených pravidel zajišťovat soukromí investoři za své peníze a na své riziko.


Magistrát, městské části a investoři

Aby se Praha mohla rozvíjet, je třeba jasně pojmenovat úlohy, jaké má magistrát, městské části a investoři. A ti musí být partneři, protože bez jejich vzájemné spolupráce se metropole efektivně rozvíjet nebude. I proto téma pravidelně otevíráme a diskutujeme na setkáních pořádaných Sdružením pro architekturu a rozvoj. 
Pražský magistrát a Institut plánování a rozvoje (IPR) musí hlavně prosazovat celoměstskou prorozvojovou strategii, stanovovat pravidla pro ochranu veřejného zájmu, a zároveň aktivně podporovat soukromou výstavbu. Magistrát musí být také připraven pro podporu rozvoje metropole, má financovat potřebné stavby infrastruktury a občanské vybavenosti, zejména pak školy a školky.
Úlohou městských částí je hlavně mít odvahu podpořit kvalitní novou výstavbu a schopnost se vypořádat s tzv. sousedským efektem, kdy se lidé téměř vždy vymezují proti jakékoliv připravované výstavbě v jejich okolí. Tomu by mohly hodně pomoci povinné veřejné prezentace všech připravovaných větších projektů v rámci IPR s vysvětlením všech dopadů a přínosů nové výstavby pro okolí.


Fond veřejných investic

Co se tyká investorů, jejich úlohou je hlavně stavět kvalitní stavby a platit daně, které umožňují financování státu a celého společenského systému. Poté, kdy své role budou plnit stát, magistrát i městské části, by pak investoři v Praze měli přispívat do fondu veřejných investic, který by využívaly pro svůj rozvoj ty městské části, kde nové stavby vznikají.
Adekvátní by mohlo v Praze být 500 korun za metr čtvereční hrubé podlahové plochy. V případě rezidenční výstavby tedy kolem 50 tisíc korun za průměrně velký byt. Při zhruba pěti tisících prodaných bytech ročně by tak městské části mohly získat od investorů kolem 250 milionů korun ročně. A za to už se dá něco postavit!


Dušan Kunovský
předseda představenstva Central Group, a. s.