Příspěvek do fondu veřejných investic by v případě bytových staveb mohl činit 500 korun za metr čtvereční hrubé podlažní plochy bytu. U průměrného pražského bytu to odpovídá 50 tisícům korun za byt. Při zhruba 5000 prodaných bytů za rok v Praze by celkové příspěvky činily kolem čtvrt miliardy ročně, tedy 2,5 miliardy za 10 let. A tyto prostředky by se investovaly do zvelebení těch městských částí, kde nové byty vznikají.
Předpokladem vzniku fondu je zásadní zrychlení povolovacích procesů, které nyní v Praze často trvají 10 i více let. A je třeba jasně pojmenovat role jednotlivých aktérů rozvoje – města, městských částí a investorů. Výstavbu škol a školek a větších infrastrukturních staveb musí jednoznačně zajišťovat a financovat veřejná správa. V Praze by tyto potřebné veřejné stavby měl financovat magistrát, nikoliv jednotlivé městské části. Rozdělení rolí se ostatně probíralo na podzimním Summitu architektury a rozvoje v Obecním domě.


Role investorů a městských částí

První skupinu aktérů tvoří investoři. Realizují kvalitní stavby a nesou všechny náklady a rizika spojená s výstavbou na svém pozemku. Platí daně, přispívají městským částem do fondu veřejných investic (finančně nebo věcným plněním) a transparentně prezentují připravovanou výstavbu včetně dopadů a přínosů pro okolí. 
Druhou skupinou jsou městské části. Podporují kvalitní novou výstavbu a jsou připraveny se vyrovnat se "sousedským efektem" lidí z okolí připravovaných staveb, kteří se téměř vždy staví proti nové výstavbě. Ve spolupráci s magistrátem a jeho finančním příspěvkem řeší potřebnou občanskou vybavenost (zejména školská zařízení), případně další veřejné investice. Využívají finanční příspěvek nebo věcné plnění od investora pro svůj rozvoj.


Chce to odvahu

Poslední zainteresovanou skupinou je magistrát. Prosazuje prorozvojovou a celoměstskou koncepci stavebního rozvoje. Financuje a realizuje důležité stavby dopravní a technické infrastruktury a další potřebné veřejné stavby. Městským částem hradí výstavbu potřebných školských zařízení souvisejících s novou výstavbou. 
Pokud se tyto role podaří vyjasnit a v Praze se zrychlí povolování nových staveb, jsou stavební firmy připraveny platit příspěvek do fondu veřejných investic, nebo vyjít městským částem vstříc věcným plněním, například darováním části pozemku. Starostové by pak měli mít odvahu postavit se za kvalitní novou výstavbu a měl by jim v tom pomoci právě příspěvek od developerů a spravedlivější přerozdělení výnosů z daní.


Dušan Kunovský

předseda představenstva Central Group, a. s.