V Praze zájem o družstevní byty roste už řadu let, stejně jako v jiných krajských městech. Společnost V Invest například jako první developer v Plzni úspěšně otestovala zájem o družstevní byty v dlouhodobém projektu Nová Valcha. A dnes už není jediná. V posledních letech se do výstavby družstevních bytů mimo Prahu pouští stále více developerů.


Past vysokých nájmů

Novinkou posledních let je zhoršující se dostupnost nájemního bydlení, jehož ceny především v Praze rostou rychleji než příjmy domácností. Je to mimo jiné kvůli trendu krátkodobých pronájmů, které pronajímatelům přináší vyšší zisky a menší rizika než dlouhodobé pronájmy. Rodiny, které si nemohou dovolit hypotéku, jsou často chycené v pasti vysokých nájmů. Nakonec tedy zaplatí víc, než by u vlastního bytu zaplatily za hypotéku a nutné poplatky. K tomu se přidává nejistota v podobě ročních nájemních smluv, kterými se pronajímatelé kryjí před případnými nepoctivými nájemníky.
Družstevní bydlení v sobě spojuje výhody vlastnického a nájemního bydlení. Ceny bytů jsou sice stejně vysoké jako u bytů do osobního vlastnictví a zájemci musí složit 20 až 25 procent ceny nemovitosti v hotovosti, ale nemusí se zavazovat k desítkám let splácení hypotéky, na kterou často při současných cenách ani nedosáhnou. 


Jediná dostupná forma

Splátka nájmu je přitom srovnatelná se splátkou hypotéky a nižší než měsíční nájemné v pronajatém bytě. Případný prodej družstevního bytu je navíc rychlejší než v případě bytu zatíženého hypotékou. Samozřejmě nákup družstevního podílu nejde platit z hypotéky a zájemce není zapsán na katastru jako vlastník bytu. Problém s dostupností bydlení ale družstevní byty v současné době řeší nejlépe ze všech vlastnických forem, které jsou na trhu dostupné. To je také důvodem rozšiřující se nabídky družstevního bydlení posledních let. V dalších letech se přitom pravděpodobně dočkáme dalšího rozšíření tohoto bydlení. Jednoduše proto, že pro mnoho lidí půjde o jedinou dostupnou formu bydlení.


Jaroslav Vondřička
ředitel společnosti V Invest