Vedle platby příspěvku by ale už veřejná správa neměla po developerech požadovat jakékoliv další podmiňující plnění jako předpoklad pro schválení nové výstavby. Ani by projektu neměla následně bránit nějakými záminkami nebo obstrukcemi, třeba když se změní politická reprezentace. Příspěvky by mohl vybírat a spravovat magistrát a ohledně přípravy všech projektů by bylo vhodné uzavírat trojstranné smlouvy mezi magistrátem, městskou částí a investorem.

Různé příspěvky pro různé typy staveb

Výše příspěvku by se mohla odvíjet od podlahové plochy připravovaného projektu a podle charakteru stavby. „Adekvátní příspěvek od bytových developerů by byl 500 korun za metr čtvereční hrubé podlažní plochy, tedy zhruba 50 tisíc korun za byt. Při 5600 prodaných nových bytech v loňském roce by tak Praha mohla získat jen od bytových stavitelů kolem 280 milionů korun na veřejné investice,“ říká šéf Central Group Dušan Kunovský.
Developeři kancelářských, hotelových a obchodních prostorů by mohli přispívat do fondu částkou 750 korun za metr čtvereční hrubé podlažní plochy a developeři průmyslových a skladových budov částkou 1000 korun. Požadavek na vyšší příspěvky by ale nebyl adekvátní a zejména v případě bytů by to už vedlo ke zvýšení cen pro konečné kupující. To by pak jen dále prohlubovalo současnou krizi dostupnosti bydlení. Místo finanční částky by mohl být příspěvek po vzájemné dohodě plně nebo částečně vyrovnán věcným plněním, například převodem části pozemků do vlastnictví města či městské části.


Veřejné stavby by měla financovat veřejná správa

Podle aktuálního průzkumu Sdružení pro architekturu a rozvoj (SAR) by 80 procent pražských městských částí vytvoření jednotných celoměstských pravidel pro spolupráci s magistrátem a investory velmi uvítalo. V současné době už téměř dvě třetiny z městských částí nějakou formu smlouvy o spolupráci s investory uzavírají. Chybí ovšem jednotná pravidla a tedy jakákoliv předvídatelnost pro finanční plánování investorů. Téměř 70 procent městských částí si myslí, že páteřní infrastrukturu a občanskou vybavenost by měla plně financovat veřejná správa, nikoliv soukromí investoři.


Úkolem developerů je stavět a platit státu daně

Hlavním úkolem soukromých investorů je, aby na své náklady a riziko realizovali kvalitní stavby a platili státu daně. Například z každého prodaného bytu v Praze nyní stát získává na daních kolem jednoho milionu korun. Z vybraných daní ale musí jít od státu více peněz obcím a krajům. Ty totiž nesou hlavní zátěž spojenou s novou výstavbou. Pokud samosprávy nemají od státu dostatek peněz na potřebnou občanskou vybavenost a infrastrukturu, je logické, že se nové výstavbě často brání.


Více peněz od státu obcím a krajům, kde se staví

V této věci je velmi správná zákonodárná iniciativa Prahy ohledně daňových změn. „Je nutné, aby stát dával obcím více prostředků na financování veřejné infrastruktury, jako jsou například školy. Stát a veřejná správa jsou tady přece od toho, aby tyto klíčové prvky občanské vybavenosti zajišťovaly,“ říká pražská radní Hana Kordova Marvanová. „U přerozdělování daňových výnosů by měla být více akcentována zásluhovost. To znamená, že pokud se v obci realizuje projekt, měla by to více pocítit na příjmech,“ dodává Pavel Kliment z KPMG. 
Legislativní návrh Prahy předpokládá, že by obce a kraje, které nesou i největší zátěž spojenou s novou výstavbou, získávaly od státu o něco málo větší podíl na DPH. Konkrétně 35 procent místo stávajících 32,5 procenta. Díky tomu by obce a kraje mohly získat ročně od státu na své potřebné investice o téměř 12 miliard více. Na Prahu by z této částky připadly zhruba dvě miliardy, za což se dají postavit například tři až čtyři velké základní školy.
„Chápu, že se státu příliš nechce do snižování daní, protože by tím veřejná správa přicházela o peníze. Ale dát více peněz samosprávám na potřebné veřejné investice je pro stát logický a správný krok. Samosprávy nejlépe vědí, kam je potřeba investovat a stále to přece zůstávají veřejné peníze. Obrazně bych to nazval přesunutím peněz z levé kapsy do pravé,“ vysvětluje Kunovský.

Nutné je mít jasnou koncepci a připravenost investic

Pro získání více peněz na investice je ovšem nutná dlouhodobá propracovaná koncepce obcí a krajů pro výstavbu školských zařízení, dopravní a technické infrastruktury. A také je nutná projekční připravenost a vyřízení povolení těchto staveb. „Více peněz od státu krajům a obcím automaticky neznamená, že se navýší jejich investice. Například Praha peníze má, ale není schopna dlouhodobě své investice realizovat,“ upozorňuje Miroslav Matej z ministerstva financí.

Rezidenční čtvrť Westpoint v Praze 6 od Central Group
Rezidenční čtvrť Westpoint v Praze 6 je příkladem kvalitně připraveného velkého projektu
Foto: Sdružení pro architekturu a rozvoj (SAR)

Nevyjasněné financování škol brzdí rozvoj Prahy

Rezidenční čtvrť Westpoint v Praze 6 od Central Group je ukázkovým příkladem kvalitně připraveného velkého projektu, který už dlouho stojí kvůli nejasnostem ohledně financování potřebné základní školy. Na tomto brownfieldu chce investor vybudovat podle návrhu architekta Jakuba Ciglera kolem 2200 nových bytů, řadu služeb, obchodů, restaurací a kaváren a také velké náměstí s parkem. V souladu se smlouvou je zde investor připraven zdarma pro městskou část vybudovat také čtyři mateřské školky za zhruba 100 milionů korun. Dále je připraven převést do vlastnictví městské části plně zainvestovaný pozemek o velikosti zhruba dvou hektarů pro velkou základní školu i s velkým sportovním areálem. A to včetně projektové dokumentace a vyřízeného stavebního povolení.
Na stavbu plánované základní školy ale Praha 6 nemá sama dostatek vlastních prostředků. Celoměstská koncepce financování potřebných škol a školek zejména na velkých připravovaných brownfieldech zatím chybí. Výstavba na těchto klíčových rozvojových plochách, která by určitě pomohla řešit současnou bytovou krizi, bude tedy zatím bohužel zřejmě stát. Přitom magistrát potřebné finanční prostředky má a podpora vzdělávání by měla být prioritou každé vyspělé společnosti. Co už by mělo být potřebnějšího, než veřejné školy pro pražské děti?


Více informací o Sdružení pro architekturu a rozvoj (SAR) najdete na www.arch-rozvoj.cz