Proč jsou pro rozvoj elektromobility důležití nejen vizionáři, ale především pragmatici, vysvětlují IT odborníci na konferenci Elektromobilita 2020. V diskuzi se pak věnují také technologii "smart charging".

Smart charging je zjednodušeně řečeno chytrý způsob řízeného dobíjení elektrických aut za předpokladu, že víme, jak rychle chce majitel elektromobilu s nabitým vozem odjet a je ochoten si za to také připlatit. Díky tomu by se energetici a provozovatelé dobíjecích stanic mohli vyhnout situaci, kdy by náhle ve stejném časovém období chtěli všichni elektromobilisté připojení k jednomu dobíjecímu uzlu rychle dobíjet.

V budoucnu by se tak baterie jednoho připojeného auta mohla využít k dobíjení vozu souseda, který má v plánu odjet rychleji. Smart charging tedy využívá sdílených dat v reálném čase a umí rozvrhnout, kolik energie bude potřeba vydat v určitém časovém období. Plánuje a sleduje energetickou náročnost v jednotlivých nabíjecích bodech a vykrývá tzv. "energetické špičky".

Další panelová diskuse v rámci Fora Elektromobilita 2020 se věnovala tématu "Klíčová role technologií v překonání propasti na cestě k čisté mobilitě" a zapojili se do ní Miroslav Kuželka, ředitel produktu a marketingu za oblast E-mobility ve společnosti ABB, Martin Klíma, vedoucí oddělení Mobility Services E.ON Energie a Jan Sommer, produktový manažer Unicorn Solutions. Panelová diskuse navázala na prezentaci Ondřeje Synka, obchodního ředitele produktové divize v Unicorn Systems. 

IT technologie a její klíčová role v e-mobilitě 

Ondřej Synek z Unicorn Systems se snažil popsat vývoj zájmu o elektromobily ze širšího pohledu. "Každá inovace a adopce nové technologie prochází několika fázemi. Na začátku jsou inovátoři a vizionáři. My se příliš nemusíme snažit a tito lidé se postarají zhruba o 15procentní obsazení trhu. Pak následuje propast, a aby se elektromobilita, nebo zkrátka jakákoli inovace rozšířila, je potřeba ji překonat. Oslovit pragmatiky, konzervativce a nakonec dokonce i skeptiky," vysvětluje Synek. 

Vizionáři a "early adopters" jsou podle něj ochotni obětovat své pohodlí výměnou za něco, o čem jsou přesvědčeni. Do této skupiny patřili ti, kteří si v novodobé historii pořídili elektromobil, ačkoli byl drahý, nevynikal ani příliš dlouhým dojezdem a dobíječek bylo nejen v Česku, ale i v Evropě pomálu. 

"Potřebujeme oslovit pragmatiky a skeptiky. Ti za svou investici budou očekávat vysoký standard a budou auto srovnávat s tím, na co jsou zvyklí nyní, tedy dojezd, komfort, rychlost dobíjení. Neméně podstatnou oblastí je ale ekologie, tedy výroba baterií, provoz, recyklace," dodává Synek. 

Vedle zvyšujícího se zájmu je ale podstatné, jak vyřešit celou oblast IT technologií, která se s elektromobilitou dostala do popředí. "Uživatelská zkušenost jde ruku v ruce s technologiemi. Vyvíjíme v Unicorn Systems software a snahou je podpořit elektromobilitu pomocí funkčního ekosystému pro provozovatele veřejné dobíjecí infrastruktury i pro elektromobilisty. Veškeré funkce systému od dispečerského řízení dobíjecích stanic, evidence, řešení problémů, autorizace uživatelů, zpoplatnění dobíjení včetně tarifů, komunikace s dalšími službami včetně rychlého parkování či elektronických účtenek, jsou součástí řešení, kterému se věnujeme," vysvětluje Synek business plán společnosti Unicorn Systems. IT řešení je pro elektromobilitu naprosto zásadní. 

Co nejzajímavějšího zaznělo v panelové diskusi? 

Martin Klíma, vedoucí oddělení Mobility Services, E.ON Energie: "Překvapuje nás, že mobilní aplikaci k používání našich veřejných dobíječek využívá jen asi 18 procent uživatelů. Zbytek je stále věrný kartičkám. Benefitem aplikace je přitom i to, že vidí, jestli je stanice obsazená a má pod kontrolou i dobíjení, vidí svou historii. 

Při výstavbě dobíjecích stanic se připravujeme na další generaci elektromobilů. Proto koncipujeme vedení a dobíjecí stanice tak, aby jednoduchým zásahem a bez překopání instalace šlo infrastrukturu připravit na výkonnější vozy schopné maximálního rychlodobíjení."

Miroslav Kuželka, ředitel produktu a marketingu za oblast E-mobility ve společnosti ABB: "Nemám křišťálovou kouli, co bude za 10 let, ale cílem je, aby bylo možné elektromobily nabíjet podobně snadno a rychle jako dnes tankovat benzinová auta. Budou mít i obdobný dojezd. Kapacity palubních dobíječek rostou a je tu tlak na snižování času stráveného s dobíjením. Také roste počet veřejných rychlodobíjecích stanic, před čtyřmi lety byly 50kW dobíječky jakýsi "hi-tech", dnes je to skoro minimum, což také klade nároky na dobíjecí síť. Dobíjení bude muset být maximálně efektivní a myslím, že "smart charging" je cesta."

Jan Sommer, produktový manažer, Unicorn Solutions a.s.: "Účelem našeho IT systému spolu s aplikací je poskytnout data o nabíjení, nikoli o autech. Dá se poměrně jednoduše rozdělit a vyúčtovat nabíjení pro soukromé účely a na firmu, pokud se jedná o vozidlo, které by zaměstnanec používal i soukromě. 

První fáze "smart chargingu" je systém, díky kterému se nepřekročí parametry přípojky dobíjecí stanice. Nevíme však nic o požadavcích uživatele. Druhou úrovní je, že poskytneme energii tomu, kdo ji opravdu potřebuje. Zjednodušeně řečeno díky vstupním informacím od uživatele víme, kdo je ochoten nabíjet déle a pomalu a na jakou úroveň kapacity baterie, a například chvíli se jeho vůz nebude nabíjet vůbec, zatímco druhé auto naopak odebere elektřiny více. Tím se chytře vykrývají odběrové špičky."

Více se dozvíte ve videozáznamu panelové diskuze. Forum Elektromobilita 2020 je rozděleno do tří bloků. První část včetně videa jsme publikovali již ve středu.

Poslední blok bude ke shlédnutí od pátku 9. října.