První veřejná dobíjecí stanice před pražskou centrálou firmy v roce 2012. Střih: 2020. ČEZ dnes po celé České republice nabízí služby 240 stojanů pro doplňování energie elektromobilů. Stále si přitom drží nadpoloviční podíl mezi profesionálními dobíjecími stanicemi na českém trhu. Síť už je také svou velikostí srovnatelná s řetězci středně velkých klasických čerpacích stanic. Zelené stojany s logem ČEZ se už neodmyslitelně staly jedním ze symbolů této formy ekologické dopravy. 

Za zmíněných osm let se změnilo téměř všechno. E-auta mají delší dojezd, stanice umějí rychleji doplňovat jejich baterie. Vývoj má navíc i další konsekvence. Protože vše souvisí se vším, vznikají další zajímavé příležitosti v celém navazujícím řetězci aktivit spojených s elektromobilitou. Skupina ČEZ je na rostoucí poptávku po podobných řešeních připravena. "Umí" obsluhu zákazníků ze segmentu retail (zajišťuje společnost ČEZ Prodej) i servis pro klienty v sektoru firem, municipalit a krajů (oblast aktivit ČEZ ESCO).

Více elektromobilů = bezemisní energie pro více elektromobilů

Na konci letošního roku by počet elektromobilů v České republice měl překročit hranici pěti tisíc registrovaných e-aut. Jejich počty přitom dynamicky rostou. V roce 2017 přibylo 400 vozů na elektrický pohon, o rok později 725 elektrických aut, loni 789 e-aut a letos jen za prvních 9 měsíců roku celkem 1503 e-aut. 

Úměrný tomu je i rostoucí zájem o dobíjení. Elektrická auta odebrala v letošním 1. pololetí u stojanů ČEZ o 31 procent více energie než za stejné období loňského roku, bylo to téměř 1,1 milionu kWh. Využívání sítě veřejných dobíjecích stanic rozmístěných od Mariánských Lázní až po Třinec šlo nahoru navzdory protipandemickým omezením. Nejčastěji řidiči e-aut doplňovali baterie svých vozů v pražských lokalitách. Všechno jsou to poměrně jasné signály, že nároky na veřejné dobíjení se budou rychle stupňovat.

Řidiči čerpající energii u ČEZ mají přitom garanci, že jezdí opravdu zeleně. Veškerá elektřina odebraná ze stojanů ČEZ má totiž certifikaci původu z obnovitelných zdrojů energie vydanou operátorem trhu OTE. Ten v rámci informačního systému Evidence záruk původu eviduje a vydává certifikát pro elektřinu pocházející z obnovitelných zdrojů a z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla.

Jak to bude dál?

Hrubý odhad růstu počtu elektrických aut v následující dekádě pro Českou republiku se pohybuje někde v intervalu 250–500 tisíc. Existují samozřejmě různé scénáře vývoje, a proto se ČEZ snaží rozvoj sítě koncipovat takovým způsobem, aby dokázal na aktuální vývoj adekvátně zareagovat.

Odhad počtu stanic bude ovlivněn řadou faktorů, zejména tím, nakolik se podaří nastartovat trh s elektromobily a vozidla se začnou v ulicích pohybovat ve stále větších počtech. Do pěti let chce ČEZ provozovat největší síť veřejných dobíjecích stanic v ČR čítající více než pětinásobek současného počtu, tj. nabízet služby sítě o tisíci stojanech.

V současnosti i pro blízkou budoucnost stále ještě platí to, že výstavba sítě dobíjecích stanic předbíhá trh. Síť má z hlediska obsloužených vozidel ještě velké rezervy. Je proto logické, že v této fázi je výstavba stanic podpořena dotacemi, protože nízká vytíženost nedokáže generovat dostatečný výnos pro pokrytí všech nákladů. Výstavba sítě ČEZ je mj. financovaná z dvojice grantů evropského programu CEF (Connecting Europe Facility – česky Nástroj pro propojení Evropy), pro oblast Doprava a také díky prostředkům Operačního programu Doprava. Část sítě buduje ČEZ na vlastní náklady. 

Platné tarify služby Elektromobilita ČEZ:

https://www.cez.cz/webpublic/file/edee/2020/02/17-133403-609.png

Rychlé a pohodlné dobíjení

Stále využívanější jsou rychlodobíjecí stojany, které v současnosti tvoří 4/5 sítě sestávající z 240 stojanů. Ty díky svému výkonu 50 kW umožňují téměř všem elektromobilům dobít většinu kapacity baterií za desítky minut. Rychlost dobíjení už zákazníci dnes berou jako samozřejmost a tento typ stanic tak postupně nahrazuje původní stojany normálního dobíjení v dalších a dalších místech.

mapa dobíjecích stanic ČEZ

Rychlodobíjecí stanice vznikají nejen ve velkých městech, jako Praha, Brno nebo Ostrava, ale také v těch středně velkých a menších a především u hlavních dálničních a silničních tahů. Dalším parametrem, který řidiči berou jako standard, je kvalitní zázemí v místě čerpání energie. Většina stanic ČEZ postavená v posledních dvou letech proto vznikla v místech, kde řidiči mají možnost občerstvení nebo nákupu, např. u čerpacích stanic, jako Benzina nebo Shell, u supermarketů Kaufland nebo restaurací McDonalds. 

Všechno potřebné na jednom místě

Stále rostoucí síť stanic a neustále se zvyšující počet zákazníků už vyžadují komplexní řešení pro řízení nabíjecí infrastruktury v čele se špičkovým IT backend systémem. Odpovědí ČEZ je nový zákaznický systém v čele s aplikací FUTUR/E/GO, která je k dispozici pro operační prostředí Android i iOS. 

Vyhledání nejbližšího dobíjecího místa, hlášení obsazenosti jednotlivých stojanů v celé síti nebo přehled o všech odběrech a vyúčtování – to je jen malý výčet služeb, které jsou už tři měsíce samozřejmostí pro zákazníky ČEZ z řad řidičů elektromobilů.

Registrovaní zákazníci mají možnost si zde vybrat hned z několika tarifů, kdy tři z nich obsahují "předplacenou" složku, která jim zajišťuje nižší cenu za kWh dobité energie. Čtvrtý tarif je pak určen pro zákazníky, kteří se nechtějí nijak vázat a platí skutečně jen za odběr za daný měsíc. Nabízíme i dobíjení pro neregistrované zákazníky, kteří platí za každé jednorázové dobíjení.

Řidičům elektromobilů stačí k využívání sítě veřejných dobíjecích stanic ČEZ mít staženou aplikaci FUTUR/E/GO, která spolu s webovým rozhraním (tzv. Driver portál) umožňuje pohodlnou správu jejich účtů. U dobíjecích stanic se řidiči samozřejmě i nadále mohou identifkovat pomocí RFID čipu.

Kompletní informace, včetně návodů na obsluhu a smluv ke stažení, najdou zájemci o dobíjení v síti ČEZ na webu Elektromobilita.cz.

Text nevyjadřuje názor redakce.