Důvodů, proč vždy sázet na originální spotřební materiál, je hned několik. Ty hlavní z nich se skrývají pod zkratkou EKO – ekologie, kvalita, obezřetnost. 

 

Ekologie

Výběr toneru má velký vliv na životní prostředí. Podle studie na téma recyklace spotřebních materiálů v západní Evropě, provedené v roce 2018 společností InfoTrends, končí téměř všechny napodobeniny tonerových kazet v komunálním odpadu.

Společnost HP umožňuje bezplatnou recyklaci použitých kazet prostřednictvím recyklačního programu HP Planet Partners. Všechny kazety vrácené pomocí tohoto programu prochází vícefázovým recyklačním procesem a žádná z nich neskončí na skládce.

Ochrana životního prostředí ale nespočívá jen v recyklaci. Další skutečnosti zjištěné v rámci studií poukazují na to, že napodobeniny mohou mít o 32 procent větší uhlíkovou stopu a mohou spotřebovávat o 23 procent více energie než originální produkty HP.

 

Věděli jste, že 100 procent originálních tonerových kazet HP obsahuje recyklovaný materiál? Takovou jistotu u napodobenin tonerových kazet nemáte, může tedy docházet k plýtvání plastem. V případě používání originálních tonerů HP máte jistotu, že se stanete součástí cirkulární ekonomiky.

 V případě používání originálních tonerů HP máte jistotu, že se stanete součástí cirkulární ekonomiky.

Kvalita

Svá úskalí může mít i manipulace s napodobeninami tonerových kazet. Kromě zašpinění hrozí například únik tonerového prášku do tiskárny. Podle mezinárodní studie společnosti Market Strategies International z ledna 2018 až 79 procent servisních techniků uvedlo, že čistí minimálně dvakrát častěji tiskárny HP LaserJet, ve kterých se používají kazety od jiných výrobců.

Napodobeniny tonerových kazet dále nemusí splňovat kritéria kvality vzduchu v interiéru podle standardů ekoznačení a mohou uvolňovat zvýšené úrovně těkavých organických sloučenin. Emise vzniklé při použití napodobenin kazet mohou vést u zaměstnanců a zákazníků k vyšším zdravotním rizikům.

 

Věděli jste, že se toner při tisku na papír zapéká při teplotách pohybujících se okolo 200 stupňů Celsia? Složení levných napodobenin tonerových kazet nemusí být v souladu s nastavením tiskárny, což může snižovat kvalitu tisku a spolehlivost.

HP PRINTER

Obezřetnost

Ačkoliv to tak na první pohled nevypadá, i tiskárny mohou pro firmy a ostatní uživatele představovat bezpečnostní riziko. Kvůli tomu, že jsou zapojeny do firemního ekosystému, mohou být v případě kybernetického útoku nebezpečím i pro ostatní podniková zařízení.

Lídrem v oblasti zabezpečení tiskáren je společnost HP Inc. Originální tonery HP nesou unikátní čip, který přispívá k ochraně celého zařízení. Kromě toho, že jeho výroba probíhá v zabezpečených provozech, je navržen tak, aby nedošlo k nežádoucí úpravě, která by mohla vést například k úniku dat z tiskárny. Takovou ochranu drtivá většina neoriginálních tonerů nenabízí a uživatelé se kvůli tomu vystavují riziku kybernetického útoku.

Věděli jste, že 48 procent IT odborníků podceňuje zabezpečení tiskáren? I tiskárny jsou ale připojené k internetu a mohou se stát terčem útoku zvenčí.

Více informací o tomto tématu najdete zde