Generali letos slaví 190 let své existence. Je to historický okamžik pro společnost, která v italském Terstu vznikla ještě za dob Rakousko‑Uherska, konkrétně 26. prosince 1831, a dnes působí v 50 zemích Evropy, Asie a Latinské Ameriky. Během své bezmála dvousetleté historie pomohli zaměstnanci a spolupracovníci Generali milionům lidí vybudovat si bezpečnější budoucnost. Díky 65,9 milionu klientů a 72 tisícům zaměstnancům je dnes Generali jedním z největších celosvětových poskytovatelů pojištění a správy majetku s předepsaným pojistným v hodnotě 70 miliard eur.

Významné výročí naší společnosti spadá do velmi zvláštního roku, kdy svět věří, že se vymaní z nejzávažnější světové krize v poválečné historii,“ říká Philippe Donnet, CEO skupiny Generali. K připomenutí tohoto významného mezníku v historii firmy a zároveň k vytvoření trvalé a hmatatelné hodnoty postavené na vazbě mezi firmou a zemí, v níž vznikla a kde vyrostla, vytvořila Generali Fenice 190. Jedná se o investiční plán ve výši 3,5 miliardy eur, určený k podpoře a oživení evropských ekonomik zasažených pandemií covidu‑19.

„S Fenice 190 chceme stát v ústředí této cesty a vytvořit skutečný odkaz pro budoucnost. Naším cílem je výrazně podpořit hlavně inovativní, udržitelné a strategické sektory, které povedou k restartu evropské ekonomiky, a také podpořit začlenění sektorů krizí nejvíce postižených,“ vysvětluje Philippe Donnet.

Společenská odpovědnost

Všechny iniciativy budou mít silné zaměření na environmentální i společenskou odpovědnost tak, aby podpořily přechod evropských malých a středních podniků na nízkouhlíkovou energetiku, zelené bydlení, digitální infrastrukturu a zdraví. V první fázi bude fond podporovat investice v Itálii, Francii a Německu, hned poté se zaměří na střední a východní Evropu, která je pro Generali čtvrtým největším trhem. „Závazek Generali přispět k oživení ekonomik zemí střední a východní Evropy je jasným signálem, jak prominentní roli skupina tomuto regionu připisuje. V roce 2020 jsme předběhli konkurenty a pomohli lokálním komunitám v rámci programu The Human Safety Net. Koslavě 190. výročí a udržení hnací energie propojíme naši sílu s digitální transformací,“ prohlásil Luciano Cirina`, ředitel regionu Rakousko, střední a východní Evropa a Rusko, a zároveň CEO v Praze sídlícího Generali CEE Holdingu.

Síla je v lidech

Historické a kulturní spojení mezi Prahou a městem Terst, kde byla Generali založena, sahá až do 19. století. Po pádu komunismu v roce 1989 a vzniku samostatné České republiky v roce 1993 však rostl zájem Generali o místní pojišťovací trh přímo exponenciálně. V roce 2015 převzala skupina Generali plnou kontrolu nad joint venture Generali CEE Holding, a tedy i nad tehdejší Českou pojišťovnou, která byla založena v Praze v roce 1827, tedy ještě o čtyři roky dříve než Generali. Koncem roku 2019 obě společnosti spojily své aktivity a nadále pokračují pod novým jménem Generali Česká pojišťovna. Firma je zároveň největší pojišťovací společností v České republice. „Jsme lídrem českého pojišťovacího trhu nejen kvůli naší velikosti a stabilitě, ale především díky profesionálnímu týmu kolegů a úrovni poskytovaných produktů a služeb,“ říká Roman Juráš, CEO Generali České pojišťovny. „Jen málo firem na světě se honosí tak dlouhou a silnou tradicí jako Generali. Díky vzájemně sdíleným znalostem a zkušenostem se dokážeme úspěšně postavit všem současným výzvám a dokázat klientům, že jsme jejich celoživotním partnerem a že se na nás mohou spolehnout v každé situaci,“ dodává Roman Juráš.