Požadavky na digitalizaci různých firem a organizací se značně liší, a proto neexistují univerzální řešení. O to důležitější je schopnost vývoje řešení na míru a integrování produktů různých dodavatelů do perfektně funkčního celku.

Digitalizace zahrnuje obrovskou škálu technologií včetně cloudových služeb, internetu věcí, sítí 5G, umělé inteligence, strojového učení nebo analýzy dat. Současně přitom existuje nepřeberné množství řešení od dodavatelů, vhodných pro nasazení v průmyslových podnicích, energetice nebo v rámci systémů chytrých měst a sítí, která ale velmi často pokrývají jen určitou část celé rozsáhlé problematiky digitalizace. Proto je ve většině rozsáhlejších projektů nutné tato řešení kombinovat, navzájem integrovat, určitou část komplexního systému vyvinout na míru, celé řešení správně nasadit a následně pokrýt servisní smlouvou. A právě z tohoto důvodu hledají podniky a organizace jednoho zkušeného dodavatele, který dokáže celé řešení digitalizace správně navrhnout, zvolit vhodné komponenty, vzájemně je propojit, celý systém implementovat a následně se o něj starat a dále jej rozvíjet. Aby mohla společnost Siemens splnit i takto náročné a komplexní požadavky svých zákazníků, založila novou jednotku Siemens Advanta, která se zabývá vývojem a dodávkou řešení a softwarových a hardwarových produktů určených pro novou generaci internetu věcí a Průmyslu 4.0. Taková řešení přitom vznikají i ve vývojových centrech společnosti Siemens v České republice. „Siemens Advanta poskytuje podnikům komplexní, na míru vytvořená řešení, využívající technologie internetu věcí, určená zejména pro oblast průmyslu, chytrá města a energetiku. Jedním z důvodů pro založení Siemens Advanta bylo nabídnout zákazníkům řešení pro jejich komplexní požadavky v oblasti digitalizace od jednoho partnera, který zaštítí celý životní cyklus těchto řešení – počínaje poradenstvím a návrhem přes dodávku až po servisní smlouvu. Vzhledem k rozsahu a množství nových řešení na trhu a již instalované bázi různých systémů je samozřejmě jasné, že naše řešení nebudou zahrnovat jenom produkty Siemens,“ říká Vladimír Kulla, ředitel vývojových center Siemens Advanta v Evropě a ČR. Jedním z jeho úkolů přitom je, aby služby centra Siemens Advanta dokázaly kombinovat špičková řešení na bázi produktů Siemens společně s nejlepšími řešeními třetích stran a to vše integrovat s již existujícími systémy ve firmě do jediného, dokonale funkčního digitálního podniku.

Bezpečné digitální řešení pro každého

Specialisté z vývojového centra Siemens Advanta podle požadavků zákazníka a konkrétního projektu začlení do nového řešení prvky umělé inteligence, pokročilé funkce na analýzu dat, cloudová řešení, lokační systémy pracující v reálném čase a třeba i možnosti aktuálně budovaných sítí 5G. Nejen pro české podniky je ale velmi důležitá i možnost integrovat s novým řešením stávající, často i letité technologie, kterým zapojení do moderního digitalizačního řešení prodlouží životnost. Pro podnik to znamená snížení investičních nákladů, nebo alespoň jejich rozložení do delšího časového období.

Firmy se také mohou rozhodnout, zdali nové řešení poběží na jejich vlastní IT infrastruktuře, lokálně (tzv. on‑premise) instalované na vlastních serverech pod správou podnikového IT oddělení, nebo využijí moderní cloudové služby. Velmi častý je přitom i kombinovaný (hybridní) model, kdy určitá část řešení, vyžadující odezvu v reálném čase, běží ve vlastní síti podniku (tzv. edge computing), zatímco výpočetně a kapacit‑ ně náročnější část využívá neomezenou škálovatelnost cloudu. Siemens Advanta samozřejmě řeší i velmi aktuální otázku kybernetické bezpečnosti. Kyberbezpečnost totiž dnes není jen jednou z dílčích vlastností komplexního řešení, ale představuje celou koncepci přístupu k provozu digitálních řešení v rámci firem. „Podniky často nemají úplně jasno v tom, jak dobře nebo špatně na tom s kybernetickou bezpečností vlastně jsou a jaká opatření musí pro zabezpečení svého provozu a dat provést.

Siemens Advanta na tuto poptávku samozřejmě musí reagovat, takže na rozdíl od poradenských firem poskytujeme kybernetické zabezpečení zaměřené na průmyslové podniky jako samostatnou službu. Ostatně kdo jiný by měl znát potřeby ve výrobě nebo energetice lépe než firma, která v těchto oborech dodává produkty už více než 100 let,“ vysvětluje Vladimír Kulla.

Služby poskytované společností Siemens v oblasti kybernetické bezpečnosti vycházejí z nejčastějších potřeb a požadavků zákazníků a zahrnují vše od auditů bezpečnosti, revizí zařízení a IT nebo OT systémů až po komplexní řešení bezpečnosti celého podniku. „Pro naše zákazníky je využívání komplexních služeb v oblasti bezpečnosti velmi výhodné, protože nemusí řešit integraci, spolupráci nebo vzájemné překrývání mnoha dílčích řešení od různých dodavatelů. Siemens je přitom jedním z mála partnerů schopných nabídnout komplexí řešení pro moderní digitální podnik nebo chytré město skutečně od A do Z,“ dodává Vladimír Kulla.

Vývoj na zakázku zajistí integraci dílčích řešení

Jakkoli mohou být dílčí produkty na digitalizaci různých částí průmyslové výroby nebo poskytování různých typů služeb na špičkové úrovni, podnikům zpravidla samy o sobě pro úspěch projektů digitalizace nestačí. Potřebují partnera, který jednotlivá řešení složí do bezvadně funkčního celku, splňujícího stanovené cíle. V praxi to znamená mnohdy komplikované řešení integrace komplexního a nesourodého vybavení podniku. Podniky, které chtějí udělat velký krok ve své digitalizaci, integrují všechny již existující části, tedy programové vybavení, řídicí systémy a existující IT infrastrukturu – přičemž všechny tyto prvky často pocházejí od různých dodavatelů, běží na různých technologických platformách a nacházejí se v různém stavu opotřebení nebo svého životního cyklu. K tomu potřebují přidat nové funkce a to vše spojit v jeden perfektně funkční celek. „Právě zde nastupuje Siemens Advanta vývojem řešení, které těží z dlouholetého know‑how Siemensu v oblastech jako průmysl, chytrá města nebo energetika atd. Tento základ je podpořen víc než 7000 zaměstnanci v oblasti vývoje, implementace a dodávek řešení po celém světě. Pro české podniky, které hledají nová digitální řešení, přitom není bez zajímavosti, že v rámci Siemens Advanta pracuje i 300 vývojářů zde v České republice,“ popisuje Vladimír Kulla. Pro české zákazníky společnosti Siemens, kteří si zvolí řešení Advanta, to znamená, že mohou s týmem Siemensu komunikovat svým jazykem a že získají lokální podporu přímo na místě.

Návrhem, implementací a provozem IT řešení se dnes zabývá velmi mnoho dodavatelů, jejichž produkty jsou nepochybně na velmi vysoké úrovni. Nicméně poskytnout a garantovat provoz digitálního řešení v kvalitě vhodné pro průmysl, které bude schopné provozu v režimu 24 × 7 v nejnáročnějších klimatických a bezpečnostních podmínkách, vyžaduje opravdu silného a zkušeného partnera. Právě v České republice přitom Siemens kromě návrhu komplexních digitálních řešení Siemens Advanta nabízí i výzkum a vývoj produktů na zakázku – tedy mnohem více než jen klasický vývoj softwaru. Siemens Advanta řeší komplexní vývoj celého produktu od mechanického designu, elektroniky a výroby prototypů až po testování a certifikace dle požadovaných norem. To všechno v kvalitě vhodné pro průmyslové použití, včetně oblastí vyžadujících vývoj dle přísných bezpečnostních norem. Dále nabízí služby jako konzultace, školení a řešení pro simulace, certifikaci produktů pro průmyslové komunikace PROFINET, PROFIBUS a IO‑Link nebo různé expertní konzultace a školení pro sítě IoT, 5G i další technologie.

Všechna řešení i vývoj produktů nabízí Siemens Advanta jak lokálně, tak i s globální podporou. Zákazník může získat podporu kdekoli na světě, bez ohledu na kontinent nebo časovou zónu. Zejména firmám, které mají globální ambice nebo pobočky po celém světě, může Siemens Advanta kromě Česka nabídnout i dalších 22 lokací v devíti zemích světa, kde má dostatek kvalifikovaných specialistů. Je pak jen na volbě zákazníka, zdali preferuje co nejnižší cenu, nebo časovou, geografickou, kulturní či jazykovou blízkost. „Mnoho podniků má mylnou představu, že velká firma jako Siemens musí být nevyhnutelně drahá. Kvalita vždy něco stojí, nicméně Advanta je díky svému globálnímu rozložení schopná nabídnout od nízkonákladového až po špičkové řešení – vždy v kvalitě Siemens a nejlepší ceně,“ dodává Vladimír Kulla, ředitel vývojových center Siemens Advanta v Evropě a ČR.

Jestliže zákazník požaduje co nejnižší cenu, může Siemens Advanta nabídnout vývojové kapacity v Indii za cenu, které nemůže konkurovat ani český start‑up. Jinak lze řešit i mnoho dalších kombinací vývoje podle konkrétních požadavků zákazníka a použité technologie. Právě možnosti kombinací technologií a postupů jsou přitom dnes pro mnoho podniků důležitější než co nejnižší jednotková cena. Firmy totiž dnes už často vědí, že zejména v náročném prostředí průmyslových oborů více než dvojnásob platí, že nejlevnější rozhodně neznamená nejlepší.

Připraveno ve spolupráci se společností Siemens