Příloha Automatizace a digitalizace přináší souhrn nejdůležitějších trendů v oboru, rozhovory se zajímavými osobnostmi i případové studie z digitalizovaných provozů v různých průmyslových odvětvích.

Automatizace a digitalizace

Stáhněte si přílohu v PDF

Dosavadní výsledky a dlouhodobé výhledy aplikace principů Průmyslu 4.0 v rozhovoru přibližuje německý vědec z oboru umělé inteligence a ředitel českého RICAIP centra zaměřeného na výzkum v oblasti Průmysl 4.0 Tilman Becker.

Prediktivní údržba strojů pomáhá snižovat náklady a předcházet odstávkám ve výrobě. Díky využití umělé inteligence je možné nejen odhalit poruchy strojů ještě před tím, než skutečně nastanou, ale dokonce i určit přibližnou dobu do poruchy.

Digitalizace a automatizace již dnes pomáhá snižovat náklady i odstraňovat chyby v řadě odvětví, jak dokládají případové studie od strojírenských firem či z logistiky.

Text nevyjadřuje názor redakce