Prožíváme raná léta elektromobility. Je v ní budoucnost a jednou bude využívána masově. Na planetě se zcela změní zdrojová základna, proces však bude nákladný, dlouhý a nikoliv jednoduchý, shodují se Tomáš Hüner, ředitel Smart Infrastructure, a Martin Šilar, specialista na dobíjecí systémy ze společnosti Siemens. Dynamika, flexibilita a možnost stát u zrodu něčeho zcela nového jsou pro ně motivací pro hledání stále nových byznysových modelů a řešení na míru.

Pro řadu lidí je překážkou v pořízení elektromobilu, pomineme‑li jeho pořizovací cenu, relativně krátký dojezd a dlouhý čas pro dobití. Navíc dobíjecí místo může být obsazeno a řidič pak čeká nekonečné desítky minut… Jaký pokrok očekáváte v tomto směru?

T. H.: Každý začátek bývá spojen s překážkami a vysokými náklady na výzkum a nové vědecké poznatky. Až sériová výroba může daný produkt výrazně zlevnit a to platí jak pro vozidla, tak pro infrastrukturu. Dnes je zřejmé, že iniciativu budou přebírat environmentální technologie, autonomní vozidla a umělá inteligence. Hledáme proto nové možnosti bez ohledu na překážky, které cestou vyvstanou.

M. Š.: Jednou z variant, které zákazníkům usnadní život, je posouvání dobíjecí infrastruktury k vyšším výkonům. Dnes je běžný dobíjecí výkon 50 kW, vývoj postupně směřuje k výkonu 90 až 150 kW. Do budoucna očekáváme také zahušťování infrastruktury, po celé zemi budou vznikat dobíjecí huby s větším počtem stanic. To zajistí zákazníkům vyšší komfort. Díky novým technologiím a umělé inteligenci se vše velmi zrychlí.

Jak konkrétně mohou technologie pomoci řidičům s plánováním jejich cest?

M. Š.: Vyvíjíme kamerové systémy, které kontinuálně sledují parkovací místa vybavená dobíjecí stanicí. Systém dokáže díky svým algoritmům vyhodnotit, zda jde o elektromobil, který právě dobíjí, nebo zde jenom parkuje, a zda vůbec jde o elektromobil. Následně systém podá informaci provozovateli dobíjecí stanice, který může auto nechat odstranit a uvolnit místo pro elektromobil, který potřebuje dobíjet. Podmínkou pro odstranění vozidla je pochopitelně správné označení dobíjecího místa, což už dnešní legislativa umožňuje.

Siemens, Tomáš Huner
Tomáš Hüner, ředitel Smart Infrastructure, Siemens
Foto: Siemens, Vojtěch Vlk

T. H.: Zároveň vyvíjíme aplikaci, díky níž uživatelé získají snadný přehled o volných dobíjecích stanicích. To vše výrazně zjednoduší plánování cest a zastávek. Systém je přitom vytvořen tak, aby plně odpovídal požadavkům evropské směrnice na ochranu soukromí. Provozovatelé dobíjecích stanic zase díky tomu mají přesná data o využití svých kapacit.

Jakým způsobem napomůže rozvoji elektromobility umělá inteligence?

T. H.: Elektromobily se přímo nabízejí, aby směřovaly k autonomním vozidlům. Je však třeba myslet dál. Auto bez řidiče si může dobíjecí stanici samo najít, co však už nedokáže, je zapojit si dobíjecí kabel. Zde sehraje zásadní roli autonomní dobíjecí stanice, která umí vyhodnotit, kde přesně má daný typ vozu dobíjecí konektor, a kabel do něj zapojit. Autonomní stanice je také řešením pro lidi s omezenou hybností. Člověk nemusí ani vystoupit z auta, automatická ruka konektor sama najde a zapojí. Vyžaduje to však vyspělé algoritmy.

M. Š.: Na mnichovském autosalonu jsme v září představili náš autonomní dobíjecí systém s prvky umělé inteligence. Jde o pilotní projekt, stanice má aktuálně výkon 300 kW a do budoucna uvažujeme o navýšení až na 1 MW. Je určena primárně pro užitkové vozy, elektrické tahače a kamiony, tak aby se vozy v rámci svých povinných přestávek dokázaly dobít na další provoz v délce 4,5 hodiny a dojely pak k další dobíjecí stanici. Takový výkon vyžaduje robustní dobíjecí kabely a obsluha řidičem by v praxi nebyla možná, protože to není v lidských silách. Navíc se přidává otázka bezpečnosti, pro manipulaci s podobnou infrastrukturou je nutné speciální školení. Autonomní dobíjecí stanice se proto jeví jako nejlepší řešení.

Jedna věc je dobíjení aut během jejich provozu, druhá otázka je dobíjení v době, kdy jsou odstavená. Ať už přes noc doma nebo ve firmě během pracovní doby.

M. Š.: O to se také postará umělá inteligence. Její algoritmy rozloží dobíjecí výkon v čase podle toho, jak se lidé vracejí ze zaměstnání nebo přijíždějí do práce. Tak aby například všechna zaměstnanecká auta byla před odjezdem z práce postupně nabita. Tahle otázka hodně souvisí také s možností akumulace energie, ať už v domácnostech nebo ve firmách. Náš systém Desigo napomáhá k hladší integraci dobíječek do energetického systému budov s cílem, aby v každém okamžiku byl dobíjecí výkon využit na maximum a zároveň aby nedošlo k překročení rezervovaného příkonu budovy.

Jak se díváte na elektromobilitu ve veřejné hromadné dopravě?

T. H.: I v tomto směru běží řada pilotních projektů, hlavně ve větších městech, která připravují přechod svého vozového parku z dieselových autobusů na elektrobusy. Ty dnes představují ověřenou technologii a my očekáváme v následujících letech jejich velký rozvoj. Do tohoto segmentu směřují také evropské peníze a věříme, že v příštích pěti letech bude jen málo dopravních podniků, které ve své flotile nebudou mít elektrobus. Průkopníkem v tomto směru je město Ostrava, pro které aktuálně realizujeme projekt dobíjecích stanic.

Co přesně se v Ostravě chystá?

Siemens, Martin Silar
Martin Šilar, specialista na dobíjecí systémy, Siemens
Foto: Siemens

M. Š.: Siemens pro Dopravní podnik města Ostravy dodává dobíjecí infrastrukturu pro 24 elektrobusů. Unikátní na této zakázce, kromě její velikosti, je kombinace balančního a průběžného dobíjení. Balanční dobíjení probíhá v nočních hodinách, my však budujeme také čtyři dobíjecí body na koncových zastávkách autobusů pro průběžné dobíjení v rámci denního provozu. Výhodou je možnost rychlého dobití za velmi krátký čas. Během desetiminutové přestávky se autobus dobije tak, aby svou linku obsloužil a dojel zase do cílové stanice. První část projektu proběhne už na jaře příštího roku a v létě 2022 očekáváme spuštění do plného provozu.

Velké množství elektromobilů ovšem znamená také velké množství baterií. Co s nimi po skončení jejich životnosti?

T. H.: Baterie z elektromobilů lze po jejich vyndání z auta využít jako úložiště energie, ovšem v trochu jiném, statickém režimu. Věříme v druhý život baterií z elektromobilů. Dnes je to pole neorané, předpokládáme však, že za deset let bude mít tato myšlenka reálný základ.

M. Š.: Po prvním použití baterie v elektromobilu a druhé aplikaci ve stacionárním bateriovém úložišti přijde na řadu recyklace. Již nyní existují technologie, které z vysloužilých baterií dokážou vrátit do výrobního procesu přes 90 procent surovin.

Siemens

Společnost Siemens je jedním z průkopníků v oblasti elektromobility a komplexním dodavatelem pro dobíjecí infrastrukturu.

Portfolio Siemensu, které zahrnuje technologie od dobíjecích wallboxů až po dobíjení autobusů a užitkových vozidel, nabízí udržitelné řešení současných i budoucích potřeb mobility.

Součástí vize Siemensu je kompletní řídicí systém, který přesahuje běžnou nabídku dobíjecích stanic.

www.siemens.cz/elektromobilita

Pojďme se na akumulaci energie podívat trochu víc zblízka. Nakolik bude do budoucna souviset elektromobilita právě s možnostmi akumulace?

T. H.: Dnes teče energie směrem do auta. Do budoucna však může elektromobil sloužit jako bateriové úložiště. Představte si to tak, že v době výrobní špičky bude elektřina proudit do auta a v době velké spotřeby z auta do domácnosti. Například pračka poběží na baterii z auta. O takových otázkách dnes uvažujeme a diskutujeme, hledáme možnosti, jak překonat technické i legislativní bariéry.

M. Š.: Akumulace energie bude čím dál tím zajímavější v kombinaci s dobíjecí stanicí a samovýrobou elektřiny. Tato funkční kombinace může přispět k tomu, aby se finanční zdroje z EU pro účely decentralizace energetiky dostaly ke správným lidem. Například do domácností vybavených fotovoltaickými panely, kdy se energie z polední výrobní špičky uloží pro odběr večer nebo ráno, kdy spotřeba domácností bývá nejvyšší. Případně se takto vyrobená elektřina využije přímo pro dobití elektromobilu.
Akumulace umožňuje lepší využití fotovoltaiky a celého energetického mixu tak, aby mohla elektřina v co největším poměru pocházet z obnovitelných zdrojů. Kombinace dobíjecí stanice, domácí fotovoltaické elektrárny a baterie pro uložení energie může přispívat ke snižování účtů za energie a snižování závislosti domácností na volatilní ceně elektřiny a plynu. Myslím, že na to lidé stále více uslyší.

T. H.: Celá transformace energetiky spočívá v soběstačnosti a decentralizaci – kdokoliv, kdo má střešní plochu, si může nainstalovat fotovoltaickou elektrárnu a energii využívat místně buď díky samostatně stojícímu bateriovému úložišti, nebo úložišti v autě. Je to příležitost pro ty, kdo nechtějí být celoročně závislí na výrobci elektřiny. K tomuto míříme a je to příklad, jak prostředky směřující do decentralizace a elektromobility smysluplně využít.