Pořízení nových oken je důležité rozhodnutí, které zásadním způsobem ovlivní komfort bydlení na dlouhé roky. Představuje sice významný zásah do rodinného rozpočtu, ale kvalitní a správně namontovaná okna se rovněž značnou měrou podílí na úspoře za energie. Podstata jejich spolehlivé funkčnosti je přitom skrytá především v jejich profilu, konstrukci nebo pod povrchem omítky v ostění.

Okna tvoří nedílnou součást vnější obálky domu, a hrají tedy významnou roli při jeho zateplení a minimalizaci energetických ztrát. Obvodovými zdmi z interiéru unikne 30 procent tepla, zatímco okny to může být až 50 procent – proto právě okna a dveře patří v rámci stavby, pokud jde o tepelné ztráty, k nejproblematičtějším místům. Aby k nežádoucímu úniku energií nedocházelo, musí splnit přísné podmínky na tepelněizolační vlastnosti. Klíčové je použití kvalitních materiálů a také profesionálně provedená montáž. „Důležité je vždy volit okna podle toho, kde budou sloužit a co od nich investor očekává. Rozhodně doporučuji se včas začít zabývat požadovanými vlastnostmi oken, příslušenstvím a doplňky. Problémem může být například venkovní hluk, který umí speciální okna efektivně tlumit. Vždy doporučujeme řešit vše již ve fázi výběru oken, aby pak nebyl problém s dodatečnými úpravami, které bývají nákladné,“ upozorňuje Milena Tomčíková, produktová manažerka značky Vekra, největšího českého výrobce oken. Okno patří mezi nejslabší články z pohledu tepelné izolace budovy. Jeho perfektní provedení a osazení do otvoru je tedy naprosto klíčové pro úsporu energií a ovlivňuje i zdravotní nezávadnost vnitřního prostředí.

Podle čeho poznat kvalitní okna

U dřevěných oken, jejichž obliba je v posledních letech opět na vzestupu, to začíná už jakostí vstupní suroviny. „Kvalitní dřevěná okna se vyrábí z prvotřídních vícevrstvých lepených hranolů. Naprosto nevhodné je dřevo z polomů, které může mít zpřetrhaná vlákna, může být poškozené kůrovcem nebo zasažené hnilobou,“ popisuje Milena Tomčíková. Výslednou kvalitu oken ovlivňuje také provedení detailů, jako je systém těsnění, použité kování a technologie rohových spojů. Ty by měly být čepové, tedy strojově vyfrézované přímo v rámu, a nikoliv kolíkové, známé z nábytkářství. Tento postup výroby je výrazně jednodušší, a tedy i levnější z pohledu nákladů, proto i cena takového okna může být nižší. Ovšem děje se tak na úkor pevnosti a odolnosti okenního rámu. „Okenní rám je díky čepové variantě spojen na větší ploše, což zvyšuje jeho pevnost. Tyto spoje se tak ani po čase neuvolňují a do konstrukce rámu se nedostane vlhkost,“ vysvětluje Milena Tomčíková.

U dřevěných oken je dostatečná ochrana před vlhkostí zásadní. Standardní třístupňová povrchová úprava podle zkušeností odborníků nemusí být dostatečná zejména proti působení vnitřní vlhkosti. „Proto naše dřevěná okna ošetřujeme ještě speciální membránovou vrstvou, která dokáže vlhkosti v pronikání do dřeva zabránit, ale zároveň jí nebrání, aby se rychle odpařila pryč,“ objasňuje Milena Tomčíková z Vekry. Proti vlhkosti okna chrání také těsnění, které by mělo být na rám pečlivě natažené a v rozích přesně nastřižené. Z exteriérové strany by pak dřevěná okna měla být osazena kromě standardní rámové okapnice navíc ještě okapnicí křídlovou.

Kvalita plastových oken začíná u výztuhy profilu

Plastová okna patří dlouhodobě mezi nejpopulárnější řešení, jejich kvalita je ovšem skrytá uvnitř profilu. „Rozhodně doporučuji volit silnější plastové profily třídy A a ty, které neobsahují recyklovaný plast. U těch výrobce může ručit za jejich přesné složení, a tudíž i jasně deklarované vlastnosti materiálu. Důležitá je také tloušťka stěny profilu, která u našich plastových rámů činí 3 mm. Rám je tedy v rozích spojen na větší ploše, díky čemuž má větší pevnost,“ vysvětluje Milena Tomčíková. O tepelněizolačních vlastnostech plastových oken, které patří mezi nejdůležitější parametry, přitom nerozhoduje počet komor v profilu, ale spíše jeho celková stavební hloubka.

Plast sám o sobě není nosný materiál, proto má na stabilitu oken zásadní vliv ocelová pozinkovaná výztuha v profilu. Na jejím tvaru a tloušťce záleží, jak budou okna odolávat působení sil uvnitř stavební konstrukce a zejména kroucení spojenému s dilatací plastu. Dalším detailem, který určuje konečnou kvalitu zabudovaného plastového okna, jsou kotevní body, jejich počet a rozteče podle kotevního schématu. Optimální je, když jsou montážní otvory předvrtané přímo z výroby. Pozornost je důležité věnovat také těsnění oken, které by mělo být ideálně ve třech rovinách. „Těsnění zlepšuje zvukově‑ a tepelněizolační vlastnosti okna, a tedy i úsporu tepla. Na značková okna Vekra nepoužíváme svařované těsnění, ale ručně ho natahujeme. Je to sice pracnější postup, ale přispívá k těsnosti oken,“ říká Milena Tomčíková. Pokud se svařují plastové profily s již nataženým těsněním, je jeho případná výměna navíc velmi ztížená.

Montáž je stejně důležitá jako samotné okno

Nedílnou součástí kvality okna je i způsob jeho instalace. Špatně namontované okno nedokáže dostatečně izolovat chladný venkovní vzduch. Ten pak proniká dovnitř a začne se zde srážet. Nejčastěji právě kolem oken, čímž vzniká prostředí ideální pro bujení plísní, jež mohou být vysoce jedovaté. Proto se vyplatí včas myslet na zdravé vnitřní prostředí a dopředu se vyvarovat případných chyb. A začíná to už správnou přípravou otvoru. „Stavebník by měl být dodavatelem oken poučen o tom, jak má být ostění, nadpraží a parapetní zdivo pro montáž řádně připraveno podle toho, do jakého typu obvodového zdiva se bude okno usazovat. Nová okna a dveře je vždy třeba instalovat do upravených, začištěných otvorů s hladkým a soudržným povrchem bez nečistot, aby bylo možné okno správně usadit a následně ošetřit připojovací spáru mezi ostěním a rámem okna,“ radí Pavel Kašpar, manažer montáží značky Vekra. Skladba těsnění spáry musí zajistit trvalou tepelnou izolaci otvorových výplní, aby nevznikaly tepelné mosty. Pro její utěsnění se využívá speciální polyuretanová montážní pěna, která by měla být vždy chráněna pomocí izolačních fólií, zabraňujících vnikání vlhkosti do prostoru spáry.

Na kvalitní okna vyšší dotace

Okna se zkrátka výrazně podílí na snížení tepelných ztrát domu, jejich pořízení aktuálně podporuje také stát v rámci programu Nová zelená úsporám. Dotace lze čerpat jak na nový rodinný dům, tak i v rámci rekonstrukce starší stavby. Obecně se dá říci, že kvalitnější okna a dveře s lepšími parametry umožní energetické ztráty minimalizovat a dosáhnout tak na vyšší příspěvek. „Na nová okna lze v rámci programu Nová zelená úsporám získat dotaci ve výši 2200 až 3800 Kč/m². Konkrétní částka se odvíjí od plochy zateplované konstrukce a také od výsledných energetických parametrů budovy. Samotná výměna oken tedy pro splnění dotačních podmínek zpravidla nestačí a je nutné přijmout další opatření, například zateplit fasádu,“ říká Milena Tomčíková.

Rovněž je třeba počítat s tím, že v rámci žádosti o dotaci je nutné dokládat projekt. Stačí ale zjednodušená dokumentace zpracovaná autorizovanou osobou v rozsahu nezbytném k posouzení splnění podmínek programu. Pokud tedy plánujete o příspěvek z programu požádat, je dobré plán rekonstrukce konzultovat s příslušným energetickým specialistou.

Více informací najdete na www.vekra.cz.

Článek vznikl ve spolupráci s firmou Window Holding.

Text nevyjadřuje názor redakce