Okna prodělala za svoji historii turbulentní vývoj – od pravěkých dřevěných rámů s nataženou zvířecí kůží až po nynější velkoformátové prvky s izolačním trojsklem. V dnešní době k němu přispívá digitalizace i environmentální otázky.

V současných budovách nabývají okna a dveře často velkorysých rozměrů a dosahují výborných tepelně a zvukově izolačních vlastností. Jejich podobu i výrobu ovlivňují moderní technologie a trend digitalizace stavebnictví, který usnadňuje nejen samotné zhotovení, ale zároveň už i projekční návrh. U největšího českého výrobce oken, značky Vekra, prostupuje digitalizace všemi oblastmi zpracování zakázky, od prvotní poptávky přes výrobu až po předání díla. „Digitalizace není pro člověka zvenčí na první pohled tolik patrná, ale interně u nás ovlivňuje všechny kroky a pro koncového zákazníka je jasným benefitem. Navíc se ukazuje nejen jako konkurenční výhoda, ale v dnešní době i jako nutnost. Díky ní jsme kompletně online a máme také robotizovanou výrobu,“ říká Jan Čajan, jeden ze spolumajitelů značky Vekra. Digitalizace zároveň firmě umožňuje získat zpětnou vazbu a zlepšovat jak produkt, tak i služby prakticky s každou zakázkou.

Robotizace výroby

Interní software se stará o vše. Hlídá kompletní cestu okna k zákazníkovi, od prvotního návrhu až po montáž výrobku. „Okno už na počátku získává pomyslný rodný list, který s ním zůstává po celou jeho životnost. Umožňuje nám to získat velmi dobrou zpětnou vazbu, protože můžeme sledovat jednotlivé kroky ve výrobě. Pokud by se objevil problém, dokážeme dohledat, kde vznikl,“ vysvětluje Jan Čajan. Digitalizace ale umožňuje potenciálním problémům i předcházet. Například umožňuje zjistit GPS polohu stavby a posoudit, zda bude okno v dané oblasti při místních povětrnostních podmínkách fungovat bez problémů.

Digitalizace se také ukázala jako výhoda i v době pandemie, která další změny v této oblasti ještě urychlila. „V tomto ohledu jsme evropská rarita. Stále máme přístupné informace o zakázkách. To zajišťuje bezproblémovou zastupitelnost například při nemoci, s plným přístupem k potřebným informacím. Obchod, výroba ani montáže tak nikdy nestojí a my jsme schopni dodržovat nasmlouvané termíny, což je pro nás jedna z hlavních priorit,“ dodává Jan Čajan. Každý technik a obchodník je vybaven tabletem, pomocí něhož do interního systému zanese potřebné údaje. Každý příslušný pracovník má navíc přehled o tom, v jaké fázi se zakázka nachází.

Systém usnadňuje nejen výrobu, ale jeho komfort pocítí i zákazník. Součástí je aplikace s rozšířenou realitou, která zjednoduší výběr oken. „Aplikace obsahuje naše kompletní portfolio a umožňuje také zvolená okna zakomponovat do reálné stavby. Zákazník tak přímo na obrazovce vidí, jak bude výsledek vypadat. Volit lze jednotlivé sestavy oken či posuvných systémů, materiál, barvu i všechny detaily jednotlivých prvků,“ vyjmenovává Jan Čajan. Klient tak má díky digitalizaci všech procesů při zpracování zakázky zajištěný komplexní servis, což v tomto odvětví v tuzemsku stále ještě není samozřejmost.

BIM je pro Vekru standard

Digitalizace také zvyšuje efektivitu spolupráce s odbornou veřejností díky podkladům pro práci s informačním modelem budovy. „Abychom architektům a projektantům usnadnili práci, rozšířili jsme portfolio o BIM knihovny našich produktů. Každá dodatečná změna projektu znamená další vynaložený čas a výdaje navíc. Nejčastějším důvodem přitom bývá právě nedostatek podkladů a informací na straně projektanta. Právě tomu jsme chtěli předejít,“ vysvětluje Jan Čajan. Díky BIM podkladům dokáže program včas upozornit například na případné překročení limitních rozměrů. „Dalším benefitem je, že BIM prvky Vekra obsahují i vlastnosti výplní, které přímo vstupují například do tepelně technických výpočtů. Projektant tak má jistotu, že každá kombinace rámu a výplně, kterou lze v rámci prvku vybrat, je realizovatelná a má jasně deklarované vlastnosti. V tom jsou tyto digitální modely Vekra unikátní,“ doplňuje. Namísto složitého a zdlouhavého hledání informací projektant jednoduše vloží BIM prvek do projektu a případně upraví podle požadovaných preferencí.

Moderní okna a ekologie bydlení

Kromě digitalizace je dalším významným tématem, které podobu oken a dveří zásadně proměňuje, také otázka udržitelného a především zdravého bydlení a ochrany životního prostředí. To podle odborníků z Vekry začíná už ve výrobě. Plánují ji vždy tak, aby se co nejvíce snížil vznik odpadu, například z prořezů plastových profilů. „Vše navíc maximálně třídíme a recyklujeme. Třeba při výrobě dřevěných oken se počáteční materiál zcela využije. Z pilin se ve speciálním zařízení vyrábí pelety, kterými pak vytápíme haly. Také využíváme rekuperaci a odsavače, abychom minimalizovali dopad provozu na životní prostředí,“ říká Jan Čajan. Spotřebu elektrické energie ve dvou ze čtyř závodů částečně pokrývají fotovoltaické elektrárny a v tomto trendu firma pokračuje.

Kromě opatření ve výrobě prohlubuje Vekra udržitelnost především dlouhou životností svých výrobků. Ta úzce souvisí s kvalitou použitých materiálů a samotného provedení okenních prvků. „Kvalitně vyrobené a nainstalované okno vydrží spolehlivě sloužit desítky let a není tedy nutné ho po pár letech vyměňovat. Proto vždy používáme materiály špičkové jakosti,“ uvádí Jan Čajan. Přestože by se mohlo jevit, že nejekologičtější jsou obnovitelné nebo recyklované materiály, v případě plastových oken není situace tak jednoznačná. „Mnozí výrobci plastových oken vidí udržitelnost v použití recyklátu. Podle nás vyhovují požadavkům na ekologii pouze profily z prvoplastu. U oken z recyklovaného plastu nelze doložit, co vše tento materiál obsahuje, a to včetně těžkých kovů, které se v minulosti používaly ke stabilizaci PVC. Nedá se tedy říci, jaké přesně budou mít vlastnosti a životnost,“ vysvětluje Jan Čajan. Oproti tomu dřevo se dá jakožto obnovitelný přírodní zdroj samo o sobě považovat za ekologický materiál. Kvalitní dřevěná okna navíc vynikají mimořádnou životností, která může být klidně delší než sto let. „Klíčová je v tomto případě už jakost vstupní suroviny. Nevyhovující a podle normy nepřijatelné jsou stromy z polomů, které mohou mít zpřetrhaná vlákna, rovněž nesmí být napadené kůrovcem nebo hnilobou. Pro dlouhou životnost dřevěných oken je zásadní také ochrana před vlhkem. Proto naše dřevěná okna opatřujeme kromě běžného nátěru ještě speciálním membránovým nástřikem, který zvyšuje odolnost proti interiérové vlhkosti,“ říká Jan Čajan.

Na životnost, a tedy i udržitelnost oken má podle odborníků z Vekry zásadní vliv také profesionálně provedená montáž. Předání kompletně zabudovaného okna je tak cestou k tomu, jak odevzdat dílo, které bude spolehlivě a se zachováním deklarovaných vlastností sloužit dlouhé desítky let. Proto si jako první výrobce oken v Česku nechala Vekra celý proces dodávky na klíč certifikovat u nezávislého institutu TÜV Nord.

Více na www.vekra.cz

Článek vznikl ve spolupráci se značkou Vekra.

Text nevyjadřuje názor redakce.