Zpracování dat pomocí umělé inteligence a strojového učení přímo v koncových zařízeních přináší úsporu času i prostředků IT infrastruktury. Tradiční model pro analýzu a predikci zařízení internetu věcí je založen na využití cloudu. Data se odesílají z koncového zařízení do cloudu k analýze a rozhodnutí je poté předáno zpět do zařízení k realizaci. „Datová centra, kterých cloud využívá, mají obrovskou kapacitu pro zpracování a ukládání dat, ale jejich údržba je nákladná a energeticky náročná,“ vysvětluje Tomáš Froněk, vedoucí jednotky průmyslové automatizace Siemensu.

Naproti tomu pokud se data shromažďují a analyzují přímo v zařízeních (edge), je možné je analyzovat a reagovat rychleji. „Edge computing nabízí několik výhod,“ uvádí Tomáš Froněk. „Protože není nutné přenášet data ze zařízení IoT do centrálního cloudu, snižuje se zpoždění, spotřeba šířky pásma a celkové náklady. Připojení ke cloudu má samozřejmě stále velký význam, dokáže například zajistit dodávku centralizovaných aktualizací softwaru ve větších prostředích nebo může provádět širší analýzu dat.“

Dnešní automatizační systémy jsou určeny především pro často se opakující úlohy. To však podle Tomáše Froňka nestačí. „Naši zákazníci potřebují pohotově reagovat na změny a včas poznat, jak komplexní je výrobek, který spotřebitelé očekávají.“ A právě v těchto případech může pomoci řešení propojující edge computing s umělou inteligencí.

Využití umělé inteligence v koncových zařízeních může výrazně pomoci v případech, kdy je potřeba zvládnout velký počet zřídka se opakujících úloh. Algoritmy změn stroje nebo rozpracované práce lze efektivněji řídit s využitím umělé inteligence, v případech, kdy je důležitá například přesnost nebo prostoje. Za další výhodu považuje Tomáš Froněk i fakt, že umělá inteligence v edge aplikacích může fungovat i bez spojení s cloudem.

Siemens poskytuje řadu řešení s využitím umělé inteligence v průmyslových aplikacích. „Zaměřujeme se na oblasti, jako je kontrola kvality, optimalizace procesů, prediktivní údržba nebo využití samočinných strojů, které dokážou zpracovat a identifikovat algoritmy,“ představuje služby v oblasti edge computingu Froněk.

Více o platformě Siemens Indust­rial Edge zde.

 

Článek vznikl ve spolupráci se společností Siemens.

Text nevyjadřuje názor redakce.

Text nevyjadřuje názor redakce