Víme, jak vyrábět ocel s nízkými emisemi uhlíku. Ale bez přijetí politických opatření toho v Evropě nemůžeme dosáhnout, výroba by nebyla konkurenceschopná ani ve velkém měřítku, říká v rozhovoru Tomasz Plaskura, Chief Marketing Officer pro region východní Evropy společnosti ArcelorMittal Europe, divize Ploché výrobky. Poptávka po nízkoemisní oceli podle něho roste, objem její výroby je však zatím omezený.

Můžete stručně vysvětlit výzvy, kterým ocelářský průmysl čelí při dekarbonizaci?

V současné době se ocelářský průmysl podílí na celosvětových emisích CO2 sedmi až devíti procenty, a proto je pro toto odvětví důležité usilovat o dosažení uhlíkové neutrality, aby přispělo k celosvětové dekarbonizaci a ke zpomalení změny klimatu. V ocelářském průmyslu je však snižování emisí obtížné, a to z několika důvodů: výroba oceli je energeticky náročná, obchoduje se s ní po celém světě a náklady na technologii potřebnou k přechodu na uhlíkově neutrální výrobu oceli jsou velmi vysoké. Z těchto a dalších důvodů ArcelorMittal identifikoval pět zásadních politických opatření, která jsou nezbytná pro dosažení našich cílů uhlíkové neutrality do roku 2050.

Za prvé jde o opatření na podporu výroby oceli s nulovými emisemi uhlíku, tedy například pomocí systémů obchodování s emisemi nebo daněním uhlíku. Za druhé jde o spravedlivé a konkurenční tržní podmínky k zabránění přesouvání zdrojů emisí uhlíku, například mechanismem přeshraničního uhlíkového vyrovnání „Carbon Border Adjustment Mechanism“. Za třetí je nezbytná finanční podpora pro realizaci dlouhodobých investic, například „Carbon Contract for Difference“ zaručující investorům dorovnání mezi stabilní a aktuální cenou uhlíku na trhu – podobně třeba jako u obnovitelných zdrojů energie. Dalším opatřením by měl být zaručený přístup k dostatečnému množství čisté energie za přijatelné ceny. A konečně za páté jde o opatření motivující ke spotřebě oceli s nulovými emisemi uhlíku.

Víme, jak vyrábět čistou ocel, lze toho dosáhnout. Ale bez přijetí těchto politických opatření nemůžeme zde v Evropě vyrábět ocel s nízkými emisemi uhlíku konkurenceschopně ani ve velkém měřítku.

Proč je tak důležité investovat do dekarbonizace?

Dekarbonizace ocelářského průmyslu je nezbytná nejen kvůli snížení jeho podílu na celosvětových emisích CO2, ale také proto, aby bylo možné dodávat ocel vyrobenou s nízkými emisemi uhlíku všem průmyslovým odvětvím využívajícím ocel. A to zejména odvětvím, která budují infrastrukturu potřebnou pro uhlíkově neutrální svět. Ocel je nezbytnou součástí větrných turbín, solárních panelů, potrubí pro vodík, elektrických vozidel a železnic, které budou tvořit post-uhlíkové hospodářství.

Význam dekarbonizace je v ArcelorMittal hluboce zakořeněn ve vizi naší společnosti, která mimo jiné uvádí: „Ocel je pro budoucí úspěch našeho světa důležitá jako nikdy předtím. Jako jeden z mála materiálů, který je plně znovupoužitelný a recyklovatelný, bude hrát rozhodující roli při budování cirkulární ekonomiky budoucnosti. Ocel se bude i nadále vyvíjet, bude chytřejší a stále udržitelnější.“

Co představuje vaše značka XCarb a jaký je její přínos pro zákazníky?

Společnost ArcelorMittal uvedla XCarb na trh před dvěma lety jako zastřešující značku pro všechny naše iniciativy zaměřené na snižování emisí uhlíku. Dvěma hlavními iniciativami v rámci tohoto programu jsou naše XCarb certifikáty o environmentální oceli, založené na snížení spotřeby fosilního uhlí ve vysokých pecích, a označení Xcarb pro recyklovanou a z obnovitelných zdrojů vyrobenou ocel. Její výroba s nízkými emisemi uhlíku je založena na využití vysokého podílu ocelového šrotu a elektrických obloukových pecí napájených elektřinou z obnovitelných zdrojů. Ta pochází z nedávných investičních projektů v oblasti solární a větrné energie, které jsou připojeny ke stejné síti jako naše výrobní závody. Díky tomu může ArcelorMittal Europe nabízet ocel s velmi nízkou úrovní emisí CO2 na tunu hotové oceli. Ta je až o 70 procent nižší ve srovnání se stejným výrobkem zhotoveným konvenčním způsobem výroby.

Certifikáty umožňují zákazníkům profitovat z úspor CO2, kterých dosahujeme prostřednictvím projektů na snižování emisí CO2 s cílem omezit používání uhlí ve vysokých pecích. Certifikáty si zákazníci kupují spolu s nákupem oceli a mohou je použít k výpočtu a vykázání odpovídajícího snížení svých emisí z nakupované oceli. Podle mezinárodně uznávaného Greenhouse Gas protokolu jde o ostatní nepřímé emise v rámci kategorie Scope 3, tedy emise z výroby a nákupu materiálů, služeb a výrobků, které společnost používá.

Existuje určitý limit pro množství oceli XCarb, které můžete vyrobit?

V současné době ano. K výrobě oceli s nízkými emisemi uhlíku přecházíme postupně. Naše dvě iniciativy XCarb – tedy certifikáty o environmentální oceli a recyklované a z obnovitelných zdrojů vyrobené produkty – nabízejí zákazníkům řešení s nízkými emisemi uhlíku již nyní. Přibližně od roku 2026, až vybudujeme a uvedeme do provozu řadu nových ocelářských zařízení v Evropě, plánujeme vyrábět další generaci uhlíkově nízkoemisní oceli založenou na technologii přímé redukce železa a s využitím elektrických obloukových pecí. Přímá redukce železa bude zpočátku prováděna pomocí zemního plynu a později zeleným vodíkem, získaným elektrolýzou. Další skupinu environmentálně příznivých technologických postupů označujeme „Smart Carbon“, což zahrnuje například spalování biomasy místo koksu nebo zachycování CO2 pomocí chemických reakcí, při kterých vznikají suroviny pro další využití v průmyslu. Nakonec bude veškerá naše výroba oceli v Evropě s nízkými emisemi uhlíku. Pro představu – v roce 2022 ArcelorMittal Europe dodal 30 milionů tun oceli.

V Evropě plánujeme vyrábět uhlíkově nízkoemisní ocel založenou na technologii přímé redukce železa a s využitím elektrických obloukových pecí, říká Tomasz Plaskura z firmy ArcelorMittal.
V Evropě plánujeme vyrábět uhlíkově nízkoemisní ocel založenou na technologii přímé redukce železa a s využitím elektrických obloukových pecí, říká Tomasz Plaskura z firmy ArcelorMittal.
Foto: Lukáš Bíba

Je mezi zákazníky velká poptávka po ocelových výrobcích s nízkými emisemi uhlíku?

Od svého uvedení na trh před dvěma lety zaznamenal XCarb obrovský úspěch. Poptávka zákazníků po oceli s nízkými emisemi uhlíku a po výrobcích, které jim umožňují snižovat emise v rámci zmiňované Scope 3, je silná a neustále roste. Nikoho nepřekvapí, že největší poptávka přichází od zákazníků z odvětví obnovitelných zdrojů energií, například solární a větrné. Silnou poptávku a zájem však zaznamenáváme i v dalších odvětvích, jako je automobilový průmysl, stavebnictví a železniční doprava. Rozšířili jsme také portfolio XCarb recyklovaných a z obnovitelných zdrojů vyrobených produktů. V řadě případů jsme se zákazníky spolupracovali na společných projektech, abychom vyvinuli nové třídy oceli vyrobené s nízkými emisemi uhlíku, které budou splňovat jejich požadavky.

Jak na vaše dekarbonizační aktivity reagují vaši obchodní partneři v Česku?

Situaci vnímáme poměrně pozitivně, a to proto, že vidíme nejen rostoucí pochopení společné výzvy ke snižování uhlíkové stopy, ale také stále větší zájem našich zákazníků o přijetí opatření. To se dříve či později projeví větší ochotou kupovat výrobky ArcelorMittal XCarb.

Kdybych měl uvést jeden příklad z řad našich zákazníků, jmenoval bych společnost Alfun, což je servisní středisko pro ocel, hliník a nerez, které zpracovává například ocel dodávanou ve svitcích a zpracovává ji na plechy nebo pásy, které dodává k dalšímu zpracování u koncových uživatelů. Je to dokonalý příklad úzké spolupráce, kdy tato přední česká společnost jednoznačně proměňuje výzvu v příležitost. Okamžitě pochopila, že rozšířením své nabídky o certifikáty o enviromentální oceli ArcelorMittal XCarb se rozšiřuje i okruh potenciálních zákazníků.

Článek vznikl ve spolupráci se společností Alfun.

Text nevyjadřuje názor redakce.

 

Text nevyjadřuje názor redakce

Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.

  • Veškerý obsah HN.cz
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Ukládejte si články na později
  • Všechny články v audioverzi + playlist