Jak vyplynulo z analýzy realitněporadenské společnosti 108 Agency, pronájmy výrobním společnostem v letošním druhém čtvrtletí tvořily již 60 procent z celkem 266 443 metrů čtverečních ploch, na něž byly v daném období uzavřeny nové smlouvy.

Na zvyšující se poptávku firem zabývajících se výrobou mají podle Jakuba Holce, ředitele 108 Agency, vliv dva hlavní faktory. „Prvním z nich je zjevná snaha společností zkracovat dodavatelské řetězce, a to zejména kvůli vysokým nákladům přepravy a nejisté výrobní a ekonomické situaci v Číně, což bylo patrné například u čipů do automobilů. S touto decentralizací, tedy přiblížením výroby koncovému zákazníkovi, souvisí i snaha výrobních společností co nejvíce snižovat uhlíkovou stopu svých produktů. To je stále podstatnější a častější podmínka nejen ze strany spotřebitelů, ale také financujících bank,“ vysvětluje Holec.

Významnou konkurenční výhodu tak mají moderní logistické areály, které nabízejí bezproblémové napojení na dálniční tahy vedoucí napříč zemí a spojující Česko se zahraničím. Patří k nim zejména parky na okrajích hlavního města Prahy a v jeho středočeském prstenci, od nichž se dálnice rozbíhají do všech světových stran.

Právě tato lokalita bývala po dlouhá léta z hlediska výstavby a nabídky průmyslových areálů nejsilnější, nicméně jak vyplynulo z Přehledu průmyslového trhu publikovaného společností Colliers, ve srovnání s předchozími pěti lety uvedený region zaznamenává výrazný pokles stavební aktivity. „Jde o lokální specifikum, neboť pozemků je zde velmi málo a povolení se hůře získávají. Ve všech ostatních regionech dochází k rozmachu výstavby, i když poptávka po průmyslových a skladových prostorách není v roce 2023 tak vysoká,“ konstatuje se v analýze.

Haná reaguje na výzvu

Nicméně nejen v důsledku malé výstavby v regionu, který byl ještě donedávna premiantem, ale i kvůli zvyšující se nutnosti diverzifikace a již zmíněnému zkracování dodavatelských řetězců se uživatelé skladových a průmyslových areálů poohlížejí po dalších lokalitách s kvalitním zázemím a dobrou dopravní dostupností. Tedy po oblastech zaručujících snadné a rychlé spojení jak v rámci republiky, tak se zahraničím.

Takovou lokalitou je například Olomouc, respektive jižní okraj této regionální metropole, jehož atraktivita mimo jiné spočívá v sousedství s křížením dálničních tahů vedoucích na Polsko, Rakousko a Slovensko a dobré vizibilitě. Další předností Olomouce, významného univerzitního města, je pestrá škála absolventů, kteří mohou v nově budovaných areálech najít uplatnění. Firmy zde působící tak mají k dispozici vysoce kvalifikovanou pracovní sílu. Už dávno totiž neplatí, že průmyslové parky na trh přinášejí místa vhodná jen pro dělnické profese či lidi s nižším vzděláním.

Být o krok napřed

Ačkoli významnou roli při ovlivňování výše uhlíkové stopy hraje zkracování cesty zboží od výrobce ke konečnému uživateli, využívání alternativních pohonů, například aut na vodík, či spolupráce s místními dodavateli, nelze hledat úspory pouze v dopravě. To je jen jedna část skládačky. Podstatný vliv na výši uhlíkové stopy má i konstrukce objektu a materiály použité na jeho výstavbu.

Stejně důležitý je pak samozřejmě i provoz. Využití fotovoltaiky a LED osvětlení v nově budovaných průmyslových areálech dnes již nikdo nepovažuje za něco výjimečného. Stává se naprostou samozřejmostí, stejně jako péče o zeleň či budování protihlukových valů a v případě vzdálenějších lokalit i zajištění stravování a dopravy zaměstnanců.

„Pro snižování uhlíkové stopy objektu, respektive celého areálu, je nutné  při výstavbě používat recyklované materiály, instalovat ventilaci s rekuperací či chytré technologie související s měřením a regulací prostředí,“ říká Karel Pospíšil, projektový manažer společnosti Redstone. A dodává, že při plánování průmyslového a skladového parku je naprosto nezbytné brát na zřetel skutečnost, že každá budova, každý provoz má různé, často velmi rozdílné nároky. „V East Parku Olomouc, kde aktuálně dokončujeme první etapu výstavby, jejíž součástí jsou dvě haly, máme skutečně velmi pestrou skladbu nájemců – od logistických společností přes výrobní firmy až po showroomy a kanceláře. Z vlastní velmi čerstvé zkušenosti tak víme, že budování moderního průmyslového areálu je živý proces, v jehož rámci je třeba se umět přizpůsobit jak různorodým požadavkům klientů, tak trendům, které doba přináší,“ podotýká Pospíšil.

 Jak uvádí Přehled průmyslového trhu společnosti Colliers, rozloha tuzemských areálů se v prvním pololetí roku 2023 rozrostla o 269 100 metrů čtverečních a dosáhla tak téměř 11,3 milionu metrů čtverečních. Jen za poslední dva roky přibyly na území Česka bezmála dva miliony metrů čtverečních. Za posledních pět let, tedy od konce prvního pololetí 2018, to představuje navýšení o cca 3,5 milionu metrů čtverečních.

Jedním z areálů, které k rozrůstání průmyslových ploch aktuálně přispívají, je již zmíněný East Park Olomouc, postupně rostoucí na pozemcích o celkové výměře zhruba 20 hektarů. „Dvě ze sedmi plánovaných hal jsou aktuálně před dokončením, výstavba dalších dvou bude zahájena počátkem příštího roku. V nich se nachází 16 500 metrů čtverečních prostor a i tyto haly dokážeme díky jejich flexibilitě přizpůsobit nejen pro potřeby výroby či skladování, ale mohou sloužit i jako showroomy, laboratoře či kancelářské provozy,“ přibližuje možnosti lokality Karel Pospíšil.

Haly rostoucí v East Parku Olomouc se tak postupem času zařadí mezi bezmála 1,5 milionu metrů čtverečních nových průmyslových prostor, které byly podle zjištění společnosti Colliers v závěru prvního pololetí ve výstavbě a na trh by měly být uvedeny v příštích měsících, respektive zhruba do roka a čtvrt.

Článek vznikl ve spolupráci se společností Redstone.