Josef Stehlík je farmář, který hospodaří na vlastním statku na Berounsku, prodává zde například mléčné výrobky. Kromě toho hájí zájmy malých farmářů v Asociaci soukromého zemědělství. Nedávno na své farmě vybudoval agro ubytování, zrekonstruoval ustájení dojnic a koupil mini mlékárnu. To vše s pomocí dotační podpory z EU.

„Dotace pomáhají už tím, že do toho projektu vůbec jdete. Takováto mini mlékárna by nikdy nemohla konkurovat velké zajeté mlékárně, která dělá mléčný byznys,“ říká Stehlík, který dnes litr nepasterizovaného mléka prodává za 16 korun do vlastních lahví. Nejde ale jen o cenu, díky podpoře z Evropské unie se zavedly i některé farmářské inovace, jako například automaty na maso nebo prodej vajec od slepic ve volném výběhu. 

Stehlík dodává, že kromě produkce potravin je cílem dotační politiky zachování evropského modelu zemědělství. Ne každá zemědělská lokalita má totiž stejnou konkurenceschopnost. „Například Porýní má úplně jiné podmínky než české podhůří,“ podotýká Stehlík. Dodává, že cílem evropské politiky je, aby se zemědělství uskutečňovalo i v těch méně přírodně vhodných podmínkách. Kdyby se to dělalo čistě tržně, některá území by skončila opuštěná a nehospodařil by na nich nikdo. Díky citlivému zemědělství malých farem se krajina obdělává tradičním způsobem a neničí se špatným zacházením. „A když jdete o víkendu s rodinou na výlet, je prostupná a máte na co se koukat,“ podotýká Stehlík.