Pavlína Burešová a Kristýna Sýkorová jsou dvě ženy, které se v kolínské Toyotě zapojují do vzdělávání. Zatímco Pavlína Burešová, vedoucí týmu v rámci vztahů se zaměstnanci, se kurzů účastní, Kristýna Sýkorová kurzy do firmy objednává a navrhuje vzdělávací strategii. Kolínská Toyota používá vzdělávací platformu Seduo, která pod jednou hlavičkou sdružuje více než 360 online kurzů z mnoha oborů, od práva a HR až po leadership a osobní rozvoj.

„Kouzlo online vzdělávání vidím v tom, že si prostě sednete a čerpáte znalosti. Nemusíte týdny čekat, než se vypíší termíny prezenčních kurzů, než se to celé zorganizuje, než přijede lektor a tak dále, “ říká Sýkorová. Školení na dálku prý ale má i nevýhody. „Někdy má člověk chuť se v kurzu zapojit, s lektorem se setkat a na něco se zeptat,“ doplňuje Burešová.

Kterými online kurzy jste v poslední době prošla?

P. B.: Něco si pouštím průběžně pořád, většinou z oblasti měkkých dovedností lídrů a komunikace. Třeba nedávno jsem prošla kurzem prezentačních dovedností, a to nejen kvůli sobě, ale také pro potřebu mého týmu interní komunikace. Sledovali jsme také kurzy o práci s grafickými programy. V poslední době se dost zajímám i o IT dovednosti, protože nyní mnohem více používáme komunikační platformy jako Teams, SharePoint a podobně.

Co jste od těch kurzů očekávala?

P. B.: Občas si ráda osvěžím základní vědomosti o vedení lidí. V každém kurzu najdete něco jiného, každý lektor k tomu přistupuje jinak. Například kurz pana Andora Šándora je v oblasti práce s lidmi velmi populární. Ráda se na témata dívám z několika úhlů, takže kurzy od osobností z různých oborů jsou velmi vítaným oživením. Když se delší dobu věnujete leadershipu, je dobré občas si připomenout základní principy, aby se člověk třeba zamyslel nad tím, jestli nemá některé své přístupy až příliš zautomatizované.

A splňují kurzy vaše očekávání?

P. B.: Ano, v naprosté většině splňují. Asi jen u dvou kurzů se mi stalo, že jsem je vypnula, ale ve většině případů mi daly hodně.

Co vy jako specialista vzdělávání od online kurzů očekáváte?

K. S.: Hlavně očekávám, že našim lidem pomohou v rozvoji. Také to má tu návaznost, že se naši nabídku prezenčních kurzů snažíme stavět tak, aby základ vzdělávání ležel v Seduu a prezenční kurzy jej pak doplnily tréninky, kde je skutečně zapotřebí interakce s trenérem, jako například kurzy prezentačních dovedností nebo zvládání obtížné komunikace a vyjednávání. V těchto případech opravdu potřebujete, aby vám lektor hned dal zpětnou vazbu. Od takhle široké platformy, jako je Seduo, očekáváme i to, že bude přesně vyhovovat potřebám jedince.

Co jsou podle vás hlavní výhody a nevýhody online kurzů?

P. B.: Nevýhodou je, že většina kurzů je jednostranná. Pustíte obsah, konzumujete jej, ale většinou nemáte možnost se lektora na něco zeptat. To vylepšuje možnost online webináře, kde za čas navazuje další, na který si účastníci mohou připravit otázky. K dispozici je nyní také například angličtina s Broňou, který je celkově více interaktivní, zadávají se tam úkoly a můžete se na cokoliv zeptat. Je to celé více živé.

K. S.: Velkou výhodou Sedua a celkově online vzdělávání je, že to máte hned. Nemusíte čekat několik týdnů, než se na HR vypíší termíny, než se to celé zorganizuje, než přijede lektor a tak dále. Navíc prezenční kurzy jsou třeba jen pro deset, dvanáct lidí a může se vám stát, že skončíte pod čarou a na kurz se nedostanete. Kouzlo onlinu je, že si k tomu prostě sednete a načerpáte znalosti. Seduo nám vyhovuje i v tom, že je v něm všechno na jednom místě. Jak jazyky, tak osobní rozvoj, IT dovednosti, životní styl, stravování a tak dále. Zaměstnanci mají tuto platformu k dispozici celou, jakmile dostanou licenci, mají přístup ke všem kurzům a sami si zvolí, v čem se chtějí vzdělávat. Nadřízení ale zároveň vidí, kterými kurzy jejich podřízený prošel nebo neprošel, a mohou mu doporučit, aby některý konkrétní kurz absolvoval.

Myslíte si, že se zaměstnanci v online kurzech opravdu naučí to, co mají?

K. S.: Některé tréninky jsou na základě dohody mezi nadřízeným a členem týmu, ti pak vyhodnocují, jaký to mělo přínos a kam to člověka posunulo. Oni vedou rozvoj svých lidí, definují si, co je potřeba zlepšit a doplnit, a na roční bázi pak vyhodnocují, jestli se to podařilo. My spíš vyhodnocujeme spokojenost s kurzy a s jejich obsahem, jestli odpovídají potřebám. A ano, zaměstnanci spokojeni jsou. Díky širokému záběru platformy, jako je Seduo, mají lidé tendenci se rozvíjet víc a absolvovat i kurzy, které nemají přímo určené svým nadřízeným. Možná jim to nepomůže vyřešit nějaký konkrétní problém v práci, ale lidsky je to posune. Navíc je možno si najít i další zajímavá témata i z jiných oblastí a rozšířit si obzory.

Chtějí zaměstnanci spíše online kurzy, nebo prezenční výuku?

K. S.: To se nedá jednoznačně říct. Máme tady velkou škálu lidí – od těch, kteří stále používají diář a tužku a preferují tlačítkový telefon, až po ty, kteří hojně využívají online nástroje. Během home officu nebo služebních cest porady absolvují na dálku, jsou velmi vytížení a potřebují, aby školení bylo flexibilní vzhledem k tomu, kdy oni mají čas. Na druhou stranu, máme tu i takové zaměstnance, kteří nám říkají: vraťte nám na angličtinu paní s kazeťákem, jinak se nic nenaučíme. Ovšem máme vypozorováno, že pokud jsou lidé začátečníci, preferují učitele naživo. Platí to například u IT dovedností. Když s programem neumíte, ztratíte se, nevíte kam kliknout nebo co spustit, tak oceníte, když můžete učitele zastavit a na věci se zeptat. Proto se snažíme základy školit prezenčně a od určité úrovně pokročilosti jdeme na online školení. To samé platí například u prezentačních dovedností. V těch se nám velmi osvědčilo, pokud účastníky lektor natočil na kameru a oni se viděli, jak vypadají, jak mluví, jaké mají tempo řeči a tak dále. Velmi jim to pak pomáhá v práci na sobě samých.

Jaké prvky kurzů vás opravdu baví?

P. B.: Konkrétně na Seduu jsou opravdu přínosem kurzy se zajímavými osobnostmi, například úspěšný kurz Konec prokrastinace. Umožňuje to poslouchat rozdílné typy lidí a naučit se od každého něco. Mně osobně to dá víc, protože se dozvím i něco jiného, než když firma vybere školitele, se kterým předem sladí obsah, aby odpovídal naší firmě. Občas si potřebuji vzdělávání oživit něčím, co běžně nedělám, co je nové a svěží. Díky tomu se pak na řešená témata dokážu podívat i jinak.

Co jste očekávala od kurzů IT dovedností?

P. B.: Že se dozvím úplně konkrétní věci, třeba jak sdílet obrazovku při online poradě, jak se ujmout vedení schůzky a podobně. V tomto případě jsem nekoukala na celý kurz, ale vybírala jsem si jednotlivé kapitoly podle toho, co mě zajímalo. Tohle je také výhoda online vzdělávání, máte možnost selekce. Můžete se dívat jenom na to, co vás zajímá, třeba na konkrétní kapitolu. Je to takový lepší videonávod. Živého školitele byste těžko mohli přetočit jenom na to, co se vám hodí.

Řekly jste, že důvod, proč vlastně pořádáte online kurzy, je, že to pomůže zaměstnancům v jejich rozvoji. Proč je to pro vás jako pro firmu tak důležité?

K. S.: Základní filozofií Toyoty je neustálé zlepšování a to platí i o zlepšování našich dovedností. Chceme věci posouvat dál. Teď navíc procházíme velmi turbulentní dobou, kdy se podmínky rychle mění, ať už ze strany zákazníků a jejich požadavků, tak například ze strany Evropské komise i konektivity aut. Nemůžeme zakrnět a zůstat stát na jednom místě. Vzdělávání pomáhá našim zaměstnancům změny chápat a reagovat na ně, stejně jako přinášet nové nápady.

Kdybyste mohly na online kurzech něco změnit, vylepšit, co by to bylo?

P. B.: Ocenila bych více interakce. Aby nešlo jen o statické vystoupení, které si pustíte a konzumujete, ale aby bylo možné se nějak zapojit, s lektorem komunikovat a celý kurz tak oživit. Například by bylo fajn mít možnost pokládat dotazy v reálném čase.

Co musí kurz mít, abyste o něm řekly, že je opravdu dobrý?

P. B.: Rozhodně se chci naučit něco nového. Zní to možná banálně, ale jsou i takové kurzy, kde se to nestane. Také velmi záleží na osobě lektora a na stylu jeho výkladu. Zároveň je také důležité, aby zaměření kurzu co nejvíc odpovídalo tomu, co potřebuji. Jinými slovy, musím se dozvědět to, co jsem se chtěla dozvědět, a formou, která dokáže zaujmout. A bonus je, když se naučím ještě něco navíc.

Rozhovor vznikl ve spolupráci se společností Seduo.

Banner SEDUO 768x221