Společnost Green Power Investment (GPI) má v Česku rozjeté dva velké projekty investic do zeleného vodíku. Jeden je navržen tak, aby se splácel z úspor energií, druhým je velká FVE elektrárna s elektrolyzérem a bateriovým úložištěm.

„Je to typický představitel komerčního projektu, výnosy z prodejů mají splácet investice,“ říká Daniel Pacík, finanční ředitel GPI. Zdůrazňuje, že pokud Česko má naplnit svůj cíl vůči EU ve snižování emisí, jen pomocí malých domácích FVE elektráren toho nedosáhne.

Pro masivní využití vodíku bude však podle Pacíka zapotřebí vybudovat lepší infrastrukturu. Společně s Janem Trojákem, ředitelem projektového financování v ČSOB, se shodují, že výrobu zeleného vodíku brzdí hlavně dlouhá finanční návratnost projektů, která může činit i dvacet let.

„A kdo ví, kde budou ceny energií za dvacet let? Investice do zeleného vodíku by podpořilo, kdyby stát zřídil cenovou soutěž nabídky a poptávky, z níž by bylo jasné, za kolik se bude energie pro výrobu zeleného vodíku a zelený vodík vykupovat,“ navrhuje Jan Troják.